Nieuws / 3 mei 2020

We starten onze dienstverlening weer op

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De afgelopen weken verliep onze dienstverlening alleen digitaal en telefonisch. We vormden onze dienstverlening om naar digitale lessen en online trainingen, coaching en behandelingen op afstand. Dit blijven we ook de komende tijd doen.

Met ingang van 11 mei 2020 worden de maatregelen rondom de coronacrisis versoepeld. Dit betekent onder andere dat basisscholen weer (gedeeltelijk) open mogen en kinderopvanglocaties weer zullen starten.

Voor Bazalt Groep betekent dit dat we langzaam weer starten met een aantal facetten van onze dienstverlening. Dit geldt in ieder geval voor de face-to-face dienstverlening binnen de jeugdhulpverlening (dyslexie en basis-GGZ) en de individuele leerlingzorg.

Bij het opstarten van onze dienstverlening, zetten we de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en klanten voorop. We houden ons daarom aan een protocol. Op deze manier kunnen we de best mogelijke dienstverlening bieden met oog voor de veiligheid en gezondheid van iedereen.

De belangrijkste punten uit ons protocol op een rij:

Behandeling en onderzoek (individueel en groepen)

  • Werkmaterialen worden regelmatig gedesinfecteerd
  • Anderhalve meter afstand tussen adviseur en kind(eren)
  • Waar mogelijk wordt onderzoeks- en behandelmateriaal gedupliceerd zodat kind(eren) en de volwassene ieder een eigen versie kunnen gebruiken

Training en scholing van (groepen) volwassenen

  • Er wordt te allen tijde gebruikt gemaakt van wegwerpbekers en
    -borden.
  • Water wordt in afgesloten flesjes aangeboden.
  • Er wordt desinfecterende handgel aangeboden bij binnenkomst.
  • De afstand tussen personen wordt visueel gemaakt om het gevoel van veiligheid te versterken
  • Jassen worden opgehangen aan de eigen stoel.

In het document in de bijlage vind je alle maatregelen uit ons protocol die relevant zijn voor de kinderen en volwassenen met wie we werken.