BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Kinderen die de Nederlandse taal niet als moedertaal kennen én niet tweetalig worden opgevoed, maken op de basisschool kennis met Nederlands als nieuwe taal. Deze leerlingen verlangen een andere soort begeleiding.

Om er als school alles aan te doen om voor deze groep leerlingen het onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken heeft RPCZ een NT2 startpakket samengesteld. In het pakket vind je:

  • richtlijnen voor opvang en begeleiding van anderstalige leerlingen beschreven. Om het juiste onderwijsaanbod te bieden, wordt eerst het taalniveau van de anderstalige leerling vastgesteld.
  • een overzicht van hulpmiddelen die daarbij worden gebruikt.
  • richtlijnen voor de dagelijkse lessen, materiaalkeuze en de daarbij horende organisatie.

Om het juiste onderwijsaanbod te kunnen bieden, wordt bij binnenkomst eerst het taalniveau van de anderstalige leerling vastgesteld. De hulpmiddelen die daarbij worden gebruikt, zijn handig voor je op een rijtje gezet. Daarnaast zijn de richtlijnen voor de dagelijkse lessen, materiaalkeuze en de daarbij horende organisatie in de groep uitgewerkt. 

Onze taalspecialisten kunnen jouw vragen beantwoorden, je ondersteunen met verschillende middelen en op weg helpen bij de eerste stappen.

Bij onze begeleiding putten we uit onze NT2-programma’s/werkwijzen:

Voor nieuwkomers (6 t/m 12 jaar) die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn

Horen, Zien en Schrijven: hét NT2-startprogramma voor kinderen die in het Nederlands niet aanspreekbaar zijn. Schakelklassen, internationale scholen, maar ook andere scholen die te maken krijgen met een leerling die de Nederlandse taal niet spreekt, kunnen hiermee direct aan de slag. Horen, Zien en Schrijven is een schriftelijk NT2-programma, waarin de taal die eerst mondeling is aangeboden, door leerlingen grotendeels zelfstandig kan worden verwerkt.

Voor jonge kinderen met een taalachterstand (groep 1 t/m 4)

Zien is snappen Met Zien is Snappen geven we u een handreiking hoe je met eenvoudige middelen anderstalige kinderen meer Nederlands kunt onderwijzen.

Woorden in prenten Prentenboeken voorlezen aan kinderen stimuleert het leesplezier en is goed voor de taalontwikkeling. Dit geldt ook voor niet-Nederlandstalige kinderen. Woorden in prenten ondersteunt bij het voorlezen van tien bekende prentenboeken als Rupsje Nooitgenoeg, Wil je mijn vriendje zijn? De boeken bevatten vijftig woordenschat-lessen, vijf per prentenboek. De lessen bestaan uit het aanbieden van de woorden op een heldere en duidelijke manier, gevolgd door allerlei verwerkingsoefeningen en teken- en handvaardigheid-activiteiten.

Voor oudere kinderen (8 t/m 15 jaar) voor wie Nederlands niet de moedertaal is.

De bovenkamer is een kleurrijke grammatica van het Nederlands. In dit boek vinden leerlingen allerlei informatie terug over Nederlandse taalverschijnselen die voor hen niet zo vanzelfsprekend zijn. Bijvoorbeeld: hoe bouw je een zin op, hoe vervoeg je een werkwoord, hoe maak je meervoud van woorden, hoe is de zinsmelodie van een vragende zin? Leerlingen leren hoe ze woorden kunnen benoemen en hoe ze een zin kunnen opdelen in zinsdelen. Daarvoor gebruiken ze gekleurde strookjes met symbolen: een visuele aanpak die veel inzicht biedt. 

Opbrengst

Je hebt de handvatten om jouw onderwijs toegankelijk te maken voor anderstalige leerlingen. Je weet welke eerste stappen je kunt zetten met deze leerlingen.

Meer informatie

Neem contact op met onze adviseurs.

Adviseurs

Downloads