Vakbekwaamheid

Pedagogisch handelen

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Elke leerkracht heeft vaardigheden nodig om een veilig en positief pedagogisch klimaat te realiseren, zodat de leerlingen zich op sociaal-emotioneel en moreel gebied kunnen ontwikkelen. De diversiteit aan behoeften binnen een groep is enorm. Hoe kom je tegemoet aan deze verschillen en houd je alle leerlingen betrokken en gemotiveerd?

Versterken van je pedagogische vaardigheden

Veel leerkrachten hebben het pedagogisch handelen in de vingers. Reflectie en bewustwording van welke vaardigheden effectief zijn en ingezet kunnen worden bij een specifieke groep zijn belangrijke ingrediënten voor een positief pedagogisch klimaat. Maar misschien kun je nog net iets extra’s gebruiken. Of heb je behoefte aan uitwisseling van praktijkervaring met deskundige collega’s. Wij ondersteunen teams en individuele leerkrachten bij het versterken van hun vaardigheden.

Onze interventies zijn gebaseerd op dat wat uit onderzoek en praktijk bewezen effectief blijkt. Daarbij putten we onder meer uit bronnen zoals Marzano Research, Kagan Coöperatief Leren, Leren zichtbaar maken (John Hattie, Formatief evalueren (Dylan Wiliam en Shirley Clarke), of de inzichten over het stimuleren van een Growth Mindset (Carol Dweck en James Nottingham).

Aansluiten bij behoeften

Of het nu gaat om een beginnende of ervaren leraar of de ontwikkeling van een schoolteam, het is belangrijk om te weten wat jou/jullie behoefte(n) is. Op basis van een eerste kennismakingsgesprek stellen we samen vast wat de beste interventie is.

Adviseurs