Vakbekwaamheid

Kagan Coöperatief leren

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Het is soms een hele uitdaging: jongeren motiveren en betrekken bij de les. Spencer Kagan is de grondlegger van het coöperatief leren op de wijze die leidt tot succes (bron: Marzano: Wat werkt in de klas, Hattie: Visible Learning). Zijn coöperatieve leerstrategiëen (CLs) en structuren, dit zijn didactische werkvormen waarbij leerlingen in kleine groepen volgens specifieke procedures samenwerken, versterken het eigen én elkaars leren. De aanpak van Kagan wordt in vele landen wereldwijd gebruikt.

Interactie

Dr. Spencer Kagan ontwikkelde een coöperatieve aanpak voor lesgeven en klassenmanagement, waarbij het werken met structuren centraal staat. Tijdens de lessen doen leerlingen waaraan ze behoefte hebben – praten, samenwerken, bewegen – in het teken van de leerstof. De interactie staat centraal bij coöperatief leren; dit versterkt het leerproces en creëert betrokkenheid, bij zowel leerling als leraar.

Betrokkenheid

John Hattie, Robert Marzano én Kagan zelf toonden het effect aan van deze coöperatieve manier van leren; die creëert betrokkenheid bij leerlingen en heeft een positieve invloed op leerprestaties, persoonlijkheidsontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling en metacognitie. Het stimuleert leren en brengt een veilig klimaat in de groep en in de school. Leraar en leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces en ervaren de lessen als plezierig en afwisselend.

Coöperatieve structuren

Kagan Coöperatieve Structuren geven leraren tools voor veel verschillende lessituaties en klassenmanagement. Een getrainde leraar beschikt over de vaardigheden om de structuren op het juiste moment, voor het juiste doel in te zetten. Het geeft een krachtige impuls aan de professionele ontwikkeling van de leraar.

Kagan Coöperatief Leren is effectief in basis- en speciaal onderwijs, in vo en mbo. De aanpak is zeer geschikt om het onderwijs op een hoger niveau te brengen, bijvoorbeeld als je streeft naar een excellente school.

Meer informatie

Kagan Coöperatief Leren is een gezamenlijk project van Bazalt, RPCZ en HCO. Voor achtergrondinformatie, ervaringen, voorbeelden en praktische downloads ga je naar: www.cooperatiefleren.nl.

Adviseurs

Agenda

Uitgaven