BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

KIJK! Webbased is een veel gebruikt digitaal observatie- registratieinstrument. KIJK! is een werkwijze die leraren en pedagogisch medewerkers ondersteunt bij het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar.

Je kijkt naar basiskenmerken, betrokkenheid en aanwezigheid van factoren die een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling. Daarnaast kijk je naar een groot aantal aspecten van de ontwikkeling. Dit doe je met behulp van een aantal ontwikkelingslijnen.

KIJK! gaat over de praktijk van iedere dag. Werken met KIJK! vergroot je deskundigheid ten aanzien van het observeren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Het helpt je bij het maken van bewuste keuzes voor de manier waarop je die ontwikkeling het beste kunt ondersteunen.

De gegevens kun je digitaal verwerken. Voor de digitale verwerking van de gegevens maak je gebruik van de Webbased-versie van KIJK!.
KIJK! Groep 1-2 sluit naadloos aan bij KIJK! 0-4 jaar. Samen maken ze deel uit van KIJK! 0-7 jaar.

  • KIJK! is efficiënt, praktisch en gebaseerd op jarenlange ervaring in de praktijk.
  • KIJK! wordt op veel scholen en in de kinderopvang met succes en naar tevredenheid gebruikt.
  • KIJK! heeft alles in zich om de ontwikkeling van jonge kinderen doelgericht te stimuleren. Op basis van een gedegen analyse stel je een beredeneerd activiteitenaanbod samen, dat aansluit bij de ontwikkelbehoef­ten van het kind.
  • KIJK! is een uitstekend hulpmiddel bij het voeren van gesprekken over kinderen met ouders en collega’s.  

Het is een volledig digitaal systeem waarmee je – met je persoonlijke inlog – op elke plek kunt werken. De gegevens zijn op elk gewenst moment beschikbaar, waardoor je gemakkelijk een groepsrapport of een rapport per kind kunt oproepen en een groepsplan/ themaplan en groepsoverzicht kunt maken. Ook zijn er handleidingen en activiteitenboeken, waarvan je de praktische tips en weloverwogen activiteiten direct kunt gebruiken.

De werkwijze in het kort

  • Je observeert kinderen dagelijks tijdens betekenisvolle speel- werkmomenten. Je maakt daarvan aantekeningen in KIJK! Webbased. 
  • 2 x per jaar (bijvoorbeeld in december en juni) registreer je op basis van je observaties de totale ontwikkeling van elk kind. ( individueel rapport)
  • In het individueel rapport kun je de voortuitgang van het kind zien door het kind te vergelijken met zichzelf (eerdere registraties) en met wat van een kind van die leeftijd verwacht mag worden. 
  • Het groepsrapport maakt zichtbaar hoe je groep zich als geheel ontwikkelt en wat de effecten zijn van je onderwijsaanbod. Hierdoor weet je of bepaalde ontwikkelingsgebieden extra stimulans nodig hebben.
  • Met de module KIJK! Beredeneerd aanbod kun je op basis van het groepsrapport en –overzicht een groepsplan/themaplan opstellen, met doelgerichte activiteiten om kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling.

Meer informatie

Ben je benieuwd of KIJK! iets voor jouw locatie of school is? Of werk je al met KIJK! en heb je verdiepende vragen? Zie hieronder ons aanbod of neem (vrijblijvend) contact op met onze gecertificeerde KIJK! trainers.

Adviseurs

Agenda

Downloads