Organisatieontwikkeling

Leren Anders Organiseren (LAO)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

“Met leren Anders Organiseren kunnen we onze belofte om kinderen op de eerste plaats te zetten echt handen en voeten geven!”

Het is niet alleen de ervaren werkdruk (bijvoorbeeld door verantwoordingslast, grote klassen, personele bezetting, rolname van ouders) die leraren tot het inzicht brengen dat de huidige manier van werken niet meer passend is in deze tijd.

Leraren ervaren steeds vaker en knellender dat kinderen die opgroeien in deze tijd niet voldoende bediend worden in een school die met jaarklassen is ingericht. LAO biedt een alternatief voor scholen die hun onderwijs meer kindgericht willen inrichten.

Doel

Door het leren (voor kinderen) anders te organiseren krijgen kinderen én leraren meer kansen op een succesvolle loopbaan in het onderwijs. Leren én het plezier in leren staan centraal. Hierdoor zullen kinderen zich breed ontwikkelen én goede resultaten behalen.

Inhoud en werkwijze

Onze aanpak bestaat uit drie thema’s/ 9 stappen, nadat een uitgebreide en indringende ambitie van het team, ouders en kinderen is opgesteld en vastgelegd:

Organisatie van het leren

 • Organisatiestructuur school – welke groepen samen – aantal leerlingen
 • Dagindeling-dagstructuur,
 • Groepsoverstijgend onderwijs
 • Planning instructies,
 • Afspraken m.b.t. spelen en leren

Inzet van het personeel

 • Rolverdeling
 • Afstemming op de werkvloer
 • Doorgaande (pedagogische) lijn

Gebruik van de ruimte

 • Inrichting gebouw
 • Inrichting ruimtes
 • Inzet meubilair

Leren Anders Organiseren vindt haar inspiratie in het Slimfit traject. Dit traject is wetenschappelijk gevolgd en dit onderzoek heeft vastgesteld dat kinderen (licht) betere resultaten behalen. Naast deze leerwinst staat een ander belangrijk resultaat, namelijk dat de samenwerking en zelfstandigheid van kinderen is gegroeid net zoals het welbevinden van kinderen én leraren. Leraren zijn nog net zo intensief bezig met hun werk als voorheen, echter met meer werkplezier en energie!

Literatuur

In de zomer is het boek Leren Anders Organiseren beschikbaar gekomen via uitgeverij BAZALT. Daarnaast zijn er vele uitgaven relevant; Het werk van John Hattie, Shirley Clarke, James Nottingham, Peter DeWitt en Andy Hargreaves.

Doelgroep

Schoolteams die kindgericht onderwijs willen verzorgen.

Aan de slag met Leren Anders Organiseren?

Onze standaard is maatwerk. Elke school heeft een andere ambitie en vertrekpunt. Rekening houdend met bovengenoemde 9 stappen stellen we (samen met u) een op uw situatie afgestemd plan op.
Schoolteams tot 20 personen kunnen worden begeleid door één ervaren RPCZ trainer. Grotere teams worden begeleid door twee trainers.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met onze adviseurs.
Inspirerende voorbeelden vindt u ook in de special van ons RPCZ Magazine rond Leren Anders Organiseren en bij de Downloads onder aan deze pagina. Of bekijk een van onze webinars.

Een aantal scholen die het leren anders hebben georganiseerd of zich in dat proces bevinden hebben contact met elkaar in de Werkplaats Leren anders organiseren. Daar worden kennis en ervaringen uitgewisseld. Neem voor meer informatie contact op met je relatiemanager of een van de Leren anders organiseren-adviseurs.

Webinars

Webinar Kennismaken met Leren Anders Organiseren (18 januari 2021)
Webinar Leren Anders Organiseren – Hoe werkt het in de praktijk (12 feb 2021)

Adviseurs

Downloads