Organisatieontwikkeling

Op weg naar een Integraal Kindcentrum (IKC)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Een kindcentrum 0 tot 12 jaar is een pedagogische voorziening die kinderen optimaal wil voorbereiden op de toekomst. Een toekomst waarin duurzaamheid, het tegengaan  van ongelijkheid en het optimaal gebruiken van talenten van groot belang is. Het kindcentrum staat midden in de samenleving, het staat open voor àlle kinderen en ouders en sluit aan bij leefpatronen van moderne gezinnen.

Als kinderen zich veilig en geborgen voelen, ontwikkelen ze zich het beste. Dit wordt nog krachtiger als de samenwerking van alle betrokken partijen intensief is en er sprake is van een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 -12 jaar. Gebruikmakend van elkaars expertise en specialismen ontstaat er dan een meerwaarde in het passend aanbod voor elk kind. 

Binnen het kindcentrum ontstaan er niet alleen betere ontwikkelingstrajecten voor het kind, maar ook meer en nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van medewerkers, organisaties, leidinggevenden en opleidingen. Het IKC richt zich op de brede ontwikkeling van het kind en biedt ondersteuning op het terrein van verzorging, opvoeding, opvoedingsbegeleiding, binnen- en buitenschools leren, kinderopvang en naschoolse activiteiten.

RPCZ adviseurs begeleiden teams die zich oriënteren op het vormen van integraal kindcentrum in de realisatie van een sterke pedagogische omgeving voor kinderen.

  • Wat vraagt dit aan vaardigheden, competenties en houding van de medewerkers?
  • Wat vraagt dit van de visie op spelen en ontwikkelen?
  • Hoe zoek je de samenwerking op met ouders?
  • Met welke wettelijke kaders moet je rekening houden?

“Wat heeft het kind nodig?”, vormt het uitgangspunt bij de IKC-vorming. Hoe kunnen we als professionals bijdragen aan de persoonsvorming, kwalificatie en socialisatie van kinderen, zodat het kind zich breed ontwikkelt? Vanuit (praktijk) ervaring en kennis werken we aan de realisatie van een IKC . We doen dit aan de hand van een stappenplan waarin alle betrokkenen worden meegenomen. Dit stappenplan bestaat uit de volgende fases:

  • de oriëntatie- en ontwikkelfase
  • de praktijk- en consolidatiefase
  • een (cyclische) resultaatmeting
  • de evaluatie

Op deze manier helpen we teams om een integraal kindcentrum te ontwikkelen waarin interprofessioneel wordt samengewerkt aan kennis, zelfvertrouwen en (sociale) vaardigheden van de kinderen!

We leveren een actieve bijdrage aan en zijn ambassadeur van het landelijk PACT voor Kindcentra, het platform van vernieuwers van inclusieve kindcentra. Een aanpak die ondersteund wordt door de wetenschap en gericht is op praktijkinnovatie en beleidsverandering.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Adviseurs

Downloads