Organisatieontwikkeling

Beleidsondersteuning

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Schoolorganisaties zijn voortdurend aan de slag met het verbeteren van de kwaliteit en het behalen van optimale resultaten. RPCZ laat zich bij (beleids)ondersteuning van schoolorganisaties inspireren door het gedachtegoed van de Lerende Organisatie. In onze ondersteuning leveren we een bijdrage aan het leren van kinderen en onderwijs- en zorgprofessionals.

Lerende schoolorganisaties weten waar ze naar op weg zijn (visie) en waarom juist deze doelen worden nagestreefd (missie). Vanuit een collectieve mindset (mentale modellen) wordt als team gewerkt aan het behalen van optimale resultaten voor ALLE leerlingen (teamleren). Het individuele functioneren van elke onderwijs-/ zorgprofessional is hierbij de basis, hoe draagt elk teamlid bij aan de organisatiedoelen (persoonlijk meesterschap).
De schoolorganisatie heeft aandacht voor de plaats die ingenomen wordt in het geheel, in de samenleving (systeemdenken). Schoolorganisaties die in samenhang aandacht besteden aan deze vijf disciplines zijn succesvol, zijn een prettige en uitdagende plaats voor leren en ontwikkelen, en behalen optimale resultaten.

Wat kan RPCZ voor jou of jouw school betekenen?

We leveren graag een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van scholen, zodat zij voortdurend in ontwikkeling kunnen blijven en hun ambities kunnen realiseren. Werkend vanuit een visie die gedragen en uitgedragen wordt om zó succesvol en betekenisvol te zijn voor kinderen, de ouders en de schoolomgeving.
Samen met u als onze klant ontwerpen we trajecten op maat voor uw school. Onze experts beschikken over veel kennis en ervaring van onderwijskundig leiderschap en organisatieontwikkeling. We putten onze kennis uit de praktijk, maar ook uit wetenschappelijke kennis en inzichten van vooraanstaande denkers. Onze evidence en practice informed aanpak ondersteunt u bij het vertalen hiervan naar uw schoolpraktijk.

Adviseurs