Leerlingondersteuning

Zorg – Passend onderwijs

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Passend onderwijs gaat over de verantwoordelijkheid van besturen en hun scholen om voor alle leerlingen, ook die extra ondersteuning nodig hebben, een goede onderwijsplek te bieden. De te beantwoorden vraag is hebben wij een passend antwoord op de behoeften van deze leerling? Als het hier antwoord: “nog niet” is wordt samen met het SWV PO en partners een passend plaats voor de leerling gezocht.

Vanuit RPCZ bieden we diensten aan zodat kinderen zich in de schoolcontext optimaal kunnen ontwikkelen. Ook voor onderwijs aan kinderen die extra aandacht verdienen bij onder meer hun sociaal-emotionele of gedragsmatige ontwikkeling kunnen we ondersteuning bieden. U kunt hierbij denken aan: Werken vanuit de principes van handelingsgericht werken, het opleiden of ondersteunen van intern begeleiders, het bieden van interim-oplossingen en het behandelen en begeleiden van leerlingen.

Adviseurs