Leerlingondersteuning

Onderzoek en HGPD

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Soms loopt een leerling vast en krijgen leraren, ouders en andere begeleiders niet in beeld waarom, of wat het kind nodig heeft.

In opdracht van scholen en ouders voeren onze gespecialiseerde orthopedagogen of psychologen daarom individueel of groepsgewijs leerlingonderzoek uit. Zij geven naar aanleiding van dit onderzoek advies en praktische tips om in de dagelijkse begeleiding nog beter aan te sluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van het kind.

Adviseurs