Leerlingondersteuning

Onderwijs aan zieke leerlingen

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Ieder kind/jongere heeft recht op onderwijs. Dat geldt ook voor leerlingen die een ongeluk krijgen, plotseling ziek worden en langdurig of chronisch ziek zijn.

Alle scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs en onder bepaalde voorwaarden het MBO, zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de (leer)ontwikkeling van langdurig zieke leerlingen. Het gebeurt regelmatig, dat een school vragen krijgt van de ouders van een zieke leerling en er onvoldoende duidelijkheid bestaat over een passend onderwijsaanbod. De situatie heeft grote gevolgen voor zieke leerlingen, hun ouders, maar ook voor leraren en klasgenoten. Dan is het goed om te weten, dat je een beroep kunt doen op een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen.

Als bekend is dat een leerling langdurig of chronisch ziek is, is het belangrijk om goede ondersteuning te organiseren. Het is de bedoeling, dat de leerling zoveel mogelijk betrokken wordt bij de groep en bij de school en dat leerachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen. We geven graag informatie over de ondersteuningsmogelijkheden en kunnen meedenken en adviseren over passende oplossingen.

Meer algemene informatie kun je vinden op: www.ziezon.nl.

Belangrijk om te weten: aan deze dienstverlening zijn voor school of ouders geen kosten verbonden.     

Adviseurs