Leerlingondersteuning

Educatieve kinese

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Educatieve Kinese en andere methodes gebaseerd op de toegepaste kinesiologie, zoals de One Brain Methode® van Three in One Concepts, worden ingezet om leerproblemen, werkhoudings- en sociaal-emotionele problemen te behandelen als spanning, (faal)angst en andere emoties een belangrijke rol spelen.

Doel

Het loslaten en verminderen van emotionele stress bevordert het lichamelijk en emotioneel welbevinden. Kinderen voelen zich gezien en emotioneel gesteund en worden zich bewust van zichzelf en van hun unieke kwaliteiten en mogelijkheden. Ze laten zichzelf meer zien en krijgen meer vertrouwen in zichzelf. Ze leren om voor zichzelf op te komen en om te kiezen voor wat ze zelf graag willen. In de praktijk betekent dit dat ze in de groep beter in hun vel zitten, meer ontspannen en geconcentreerd kunnen werken en leren en meer overeenkomstig hun mogelijkheden gaan presteren.

Werkwijze

Tijdens HGPD-gesprekken met leerkrachten en ouders, blijkt soms dat het kind zelf een extra steuntje in de rug nodig heeft. In overleg wordt dan besloten tot een kortdurend traject volgens de toegepaste kinesiologie. De behandelingen worden uitgevoerd op school, in aanwezigheid van één of beide ouders. Tussentijds worden belangrijke aandachtspunten en tips besproken en deze worden verwerkt in een kort verslag.
Na de behandelingen wordt het HGPD-traject weer opgepakt. In een evaluatiegesprek worden de doelen van de behandeling besproken en wordt nagegaan wat er merkbaar is veranderd in het gedrag van het kind op school en thuis. Uiteraard wordt ook besproken wat er nodig is om de ontwikkelingen die op gang zijn gekomen verder te ondersteunen en te begeleiden.

Opbrengst

De onderwijsgevende en de ouders hebben inzicht in de problemen die het kind ervaart en de emoties die daarin meer of minder bewust een rol spelen.
De onderwijsgevende kan zijn/haar pedagogisch en didactisch handelen nóg bewuster afstemmen op wat het kind nodig heeft. 
Voor het kind zelf zal meer ontspanning en balans zich vertalen in gedragsveranderingen. Soms zijn deze veranderingen positief en direct merkbaar. Soms heeft het kind meer tijd nodig om de emoties en het gedrag te leren reguleren.  
Voor alle duidelijkheid: tijdens de behandelingen leren kinderen niét lezen, schrijven of samen spelen. Dat moet gebeuren via goede pedagogische en didactische begeleiding door de onderwijsgevende in samenwerking met de ouders.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of een offerte contact op met onze adviseurs. 

Adviseurs