BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Niet ieder kind leert in hetzelfde tempo en met evenveel gemak lezen en spellen. Als een leerling na langdurige en intensieve oefening en begeleiding op school onvoldoende vooruit gaat met lezen en spellen, kan er sprake zijn van dyslexie.

Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen en/of spellen op woordniveau. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties ernstig belemmeren en het kind onzeker maken.  

Door vroegtijdige signalering en onderzoek, gevolgd door behandeling en begeleiding merken kinderen dat ze weer vooruitgaan, dat hun inspanningen resultaat hebben. Ze ontwikkelen zelfvertrouwen en ze krijgen weer meer plezier in lezen en spellen. De kinderen begrijpen ook beter wat dyslexie is, wat het voor henzelf betekent en hoe ze beter met hun lees- en of spellingsprobleem om kunnen gaan.

Als er bij kinderen op de basisschool een vermoeden is van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) worden de kosten voor een dyslexieonderzoek en een eventuele behandeling vergoed door de gemeente. In samenwerking met de school, kunnen ouders hun kind onder bepaalde voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg aanmelden. 

RPCZ heeft met alle Zeeuwse gemeenten en met de gemeenten in de regio Hart van Brabant een contract. 

Dyslexieonderzoek en -behandeling worden uitgevoerd door gespecialiseerde psychologen en orthopedagogen. Wanneer een kind voor behandeling in aanmerking komt, vindt deze óp of in de buurt van de basisschool plaats. 

De ONL dyslexiezorg is in 2019 door ouders beoordeeld met een 8,3 gemiddeld. 

RPCZ is lid van Onderwijszorg Nederland, de coöperatie van onderwijsadviesbureaus van Onderwijsontwikkeling Nederland op het gebied van ernstige, enkelvoudige dyslexie bij kinderen.

RPCZ beschikt over het Keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Dit is toegekend door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Dit keurmerk garandeert dat RPCZ voldoet aan alle landelijke eisen die in het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling zijn gesteld.

Adviseurs

Nieuws

Downloads