RPCZ is er voor:

Leerlingondersteuning

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Ontwikkeling van álle kinderen

Wij gunnen alle kinderen goed onderwijs en streven ernaar dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Wij geloven in samenwerking met en tussen onderwijsprofessionals, op basis van ieders unieke talenten en expertise. Samen zoeken naar kansen en ontwikkelingsmogelijkheden, want iedereen doet ertoe en kan het verschil maken voor een kind.

Wij zijn gespecialiseerde psychologen en orthopedagogen, experts in diagnostiek en behandeling van kinderen die problemen ervaren bij het leren, werken en functioneren op school.
We voeren gesprekken, doen observaties in groepen, laten vragenlijsten invullen door school en ouders en nemen onderzoeken af bij individuele kinderen, afgestemd op de leer- of zorgvraag van school en ouders.

Op basis hiervan geven we handelingsadviezen: wat heeft dit kind, in deze groep, bij deze leerkracht nodig om tot ontwikkeling te komen. We bespreken wat prioriteit heeft in de aanpak en denken mee hoe een en ander op school en thuis kan worden gerealiseerd. Als het nodig is, bieden we ook concrete kortdurende interventies aan voor individuele of groepjes leerlingen, bijvoorbeeld in de vorm van emotiemanagement, faalangstreductie.

Ook voor vergoede dyslexiezorg, die voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen, ben je bij ons aan het goede adres.