Nieuws / 25 maart 2021

Tevredenheid over onze dyslexiezorg

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Feedback is voor ons belangrijk, daarom liet onderwijszorg Nederland een tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder onze klanten bij dyslexiezorg. We zijn erg trots op de resultaten, daarom delen we deze graag!

Gemiddeld kreeg onze dyslexiezorg een rapportcijfer van 8,5. Zónder onvoldoendes. We werden onder andere beoordeeld op bereikbaarheid, de tijd voor een afspraak en de informatievoorziening:

  • Bereikbaarheid: 93% voldoende tot goed
  • Tijd voor een afspraak: 93% voldoende tot goed
  • Informatievoorziening: 84% voldoende tot goed

Ouders van kinderen geven aan dat:

  • 93% van de kinderen leest en spelt beter;
  • 93% van de kinderen gaat beter met dyslexie om

Ten slotte werd zowel de deskundigheid en het vertrouwen in de behandelaar beoordeeld met 100% voldoende tot goed. Álle ouders in dit onderzoek gaven aan RPCZ aan te bevelen bij anderen.

Hier zijn we natuurlijk ontzettend trots op en we kijken ernaar uit om onze goede zorg zo voort te zetten! Meer weten over dyslexiezorg bij RPCZ? Kijk op de themapagina dyslexiezorg of neem contact op met een van onze experts!

Adviseurs