Nieuws / 16 maart 2021

Steunprogramma voor herstel en perspectief

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Het ministerie van OCW heeft recent bekend gemaakt 8,5 miljard euro te investeren in het onderwijs. Dit biedt mooie kansen voor scholen in de regio en daaromheen! We zetten alles op alles om scholen hierin optimaal te faciliteren.

Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft: precies waar wij als Bazaltgroep achter staan.

Het ministerie ontwikkelt een menukaart (in samenwerking met wetenschappers en professionals het onderwijsveld) met bewezen effectieve maatregelen voor leerlingen. Daaruit kunnen scholen zelf de maatregelen kiezen die het beste bij hun situatie past.

We willen ons op korte termijn optimaal kunnen inzetten voor alle scholen die profijt hebben van het NPO. Daarom kijken we nu al wat er past vanuit ons huidige aanbod en zijn we bezig met de ontwikkeling van nieuw aanbod. Twee voorbeelden hiervan zijn ‘Samen Groeigericht Oefenen’ en ‘Vooruit met Leren’:

Samen Groeigericht Oefenen

Samen Groeigericht Oefenen is een compleet beschikbaar pakket, inclusief materiaal en een online informatiebijeenkomst. De handreiking Samen Groeigericht Oefenen is erop gericht dat je als leerkracht meteen kunt starten met het coöperatief oefenen met je groep. De handreiking bevat in totaal 10 didactische structuren die leraren kunnen inzetten met de leerstof van hun jaargroep. In dit coöperatieve oefencircuit weten leerlingen waar ze staan en wat ze door (extra) oefening willen en kunnen bereiken.

Vooruit met Leren

Aan de hand van toetsresultaten wordt een analyse gemaakt van de leervorderingen van een groep kinderen per gewenst vakgebied. Deze leerlingen krijgen vervolgens een periode wekelijks inhoudelijke ondersteuning. Middels een tussen- en eindtoets worden de vorderingen in kaart gebracht en wordt er een evaluatie gemaakt. Meer informatie volgt.