Nieuws / 4 juni 2021

Programma Onderwijskansen

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
Onderwijskansen

Vanuit Bazalt Groep mogen wij regio-coördinatoren voor het programma Onderwijskansen voor de regio`s Zeeland en Zuid-Holland aanbieden.

Wat doet het programma Onderwijskansen?

De omgeving van leerlingen kan van invloed zijn op hun schoolprestaties. De belangrijkste omgevingsfactoren zijn:

  • het opleidingsniveau van de ouders,
  • het land van herkomst van de ouders,
  • de verblijfsduur van de moeder in Nederland,
  • het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op school,
  • en of de ouders van het kind in de schuldsanering zitten.

Kinderen voor wie één of meerdere factoren gelden, hebben een grotere kans op onderwijsachterstanden. Zij presteren mogelijk minder goed dan zij zouden kunnen.

Wat is het meest effectief om op school te doen voor leerlingen met risico op achterstanden? Binnen het programma Onderwijskansen wordt daarvoor kennis uit onderzoek verzameld en vertaald naar praktische handvatten. En er wordt nieuwe kennis ontwikkeld.

Het programma Onderwijskansen maakt deel uit van een breder Research & Development-programma, gericht op het vergroten van de kennis over effectieve onderwijsachterstandenbestrijding. Scholen kunnen hiermee gefundeerde beslissingen nemen voor de vermindering of preventie van onderwijsachterstanden.

Meer informatie over het programma: www.onderwijskennis.nl

Onze regio-coördinatoren

Adviseurs