Privacy en cookie statement

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Bazalt Groep respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat Bazalt Groep uw gegevens overeenkomstig dit Privacy en Cookie Statement gebruikt.

Persoonsgegevens en onze dienstverlening

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om u aan te melden voor een congres of training of om producten aan te kopen.


Bazalt Groep legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door ons worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen.
Bazalt Groep verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Bazalt Groep geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Persoonsgegevens en individueel leerlingonderzoek

Voor het uitvoeren van een individueel psychologisch of orthopedagogisch-didactisch onderzoek worden persoonsgegevens over de leerling en ouders/verzorgers opgevraagd door medewerkers van Bazalt Groep. U kunt hiervoor formulieren downloaden via deze website. De verwerking van deze gegevens gebeurt op zorgvuldige wijze en met inachtneming van de AVG.

Voor de levering van diensten op het gebied van individueel psychologisch of orthopedagogisch-didactisch onderzoek volgen wij de gedragscode voor psychologen/orthopedagogen van het NIP/NVO (zie ook onze Algemene voorwaarden 5.5).

Cookies

Op de websites van Bazalt Groep maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:
• het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
• het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.
• het inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Bazalt Groep niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Wijziging van dit Privacy en Cookie Statement

Bazalt Groep behoudt zich het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in april 2018.