Partners en samenwerking

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

RPCZ onderdeel van de Bazalt Groep

Sinds 2013 maakt RPCZ deel uit van de Bazalt Groep, samen met Bazalt en HCO.

Wij brengen onze kennis en ervaring bij elkaar in brede onderwijsprogramma’s, innovatie en gezamenlijke professionalisering. Bij veel van onze programma’s en trainingen hebben we educatieve uitgaven ontwikkeld. Ook organiseren we grote congressen met toonaangevende, internationale onderwijsexperts en praktische trainingen en opleidingen. Wij bieden inspiratie die direct toepasbaar is in de praktijk.

Samenwerking met schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

RPCZ werkt graag samen met schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het PO en VO in Zeeland en West-Brabant aan de kwaliteit van onderwijs en onderwijsgevenden.

Samenwerking met brancheorganisatie Onderwijsontwikkeling Nederland en onderwijsadviesbureaus

Onderwijsontwikkeling Nederland is de vereniging van onderwijsadviesbureaus. Zij versterkt de positie van de bureaus en ondersteunt hen bij de realisatie van hun doelstelling. Het RPCZ is actief lid van de brancheorganisatie en neemt actief deel aan projecten. Bij de ontwikkeling van innovatieve diensten en producten en educatieve uitgaven werkt RPCZ nauw samen met de andere partners in de Bazalt Groep.

Samenwerking op het gebied van zorg

Voor het onderwijs aan zieke leerlingen in Zeeland en West Brabant maakt RPCZ deel uit van het landelijk netwerk Netwerk Ziezon, dat is opgericht vanuit brancheorganisatie Onderwijsontwikkeling Nederland.

Voor de zorgverlening rondom dyslexie is RPCZ aangesloten bij Onderwijszorg Nederland (ONL), een coöperatie van onderwijsadviesbureaus.

Alliantie Kinderarmoede

De Alliantie Kinderarmoede is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Missing Chapter Foundation, Alles is Gezondheid en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De Alliantie Kinderarmoede brengt organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. RPCZ, Bazalt en HCO zijn partner van de Alliantie Kinderarmoede.

PACT voor Kindcentra

We leveren een actieve bijdrage aan en zijn ambassadeur van het landelijk PACT voor Kindcentra, het platform van vernieuwers van inclusieve kindcentra. Een aanpak die ondersteund wordt door de wetenschap en gericht is op praktijkinnovatie en beleidsverandering.