Adviseur

Yvette Fassaert-Oomens

Adviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

“Iedere dag een beetje beter!”

een leven lang leren past daarbij!

Betrokkenheid en betekenisvol zijn begrippen die kenmerkend zijn voor mijn werk. Dit was al zo toen ik als kleuterjuf begon en later ook bij mijn werk als intern begeleider. Naast deze twee begrippen zijn Relatie-Autonomie-Competentie de kernwaarden waaruit ik mijn werk als trainer-adviseur en coach-begeleider vormgeef. Ik houd ervan om verbinding te maken met mensen en met de uitdagingen waar ze voor staan. Vandaar uit help ik zoeken naar oplossingen. Mij kun je vragen te helpen bij vraagstukken rondom:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Trauma (Verlies, Veerkracht, Herstel), traumasensitiviteit
  • Onderwijs zieke leerlingen
  • Interne begeleiding/ HandelingsGericht Werken (HGW)
  • Het jonge kind (ook VVE)
  • Gastlessen (VO) verkeersveiligheid samen met nabestaanden van verkeersslachtoffers

PROFESSIONALISERING

  • Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies (i.o.)
  • Directeur Primair Onderwijs, Vakbekwaam
  • Master SEN, begeleiden
  • PABO