Adviseur

Karien Huige

Adviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Ik ben altijd geïnteresseerd in het gedrag en het leerproces van mensen. Het onderwijs vind ik als psycholoog een zeer interessante werkomgeving omdat dat dé plek is waar leren en sociaal-emotionele vorming centraal staan.

In Nederland gaat iedereen naar school, het is verweven met ons leven: we gaan rond het 4e jaar naar school, brengen er een groot gedeelte van de dag door en bevinden ons er tot minimaal het 16e jaar om daarna een vervolgopleiding te doen. Onze kinderen gaan op hun beurt weer naar school. Wat op school beleefd en geleerd wordt heeft daadwerkelijk invloed op het gedrag, de vorming, de belevingswereld, de normen en waarden en het welbevinden van kinderen en volwassenen.

Een bijdrage leveren aan dit dagelijkse systeem inspireert mij en geeft mij energie. Als psycholoog heb ik in het onderwijs te maken met  kinderen, ouders en leerkrachten. Samen met de betrokkenen analyseer ik hoe kinderen ‘leren’ op didactisch gebied maar ook op gedragsgebied. Wat loopt er goed, wat gaat minder goed en welke factoren spelen hierin een rol. Het doel is altijd: hoe kunnen we met elkaar het onderwijs zo afstemmen dat een kind, een groep, een leerkracht zich er veilig voelt en zich zo goed mogelijk ontwikkelt.

Mijn aandachtsgebieden:

  • Begeleiding via HGPD en HGB
  • (Beeld) Coaching
  • Diagnostiek
  • Begeleidingstrajecten op het gebied van gedrag