Adviseur

Judith Koppejan

Adviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

“Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, autonomie en competentie.”|

Professor Luc Stevens

De school helpen om optimale ontwikkelingskansen voor leerlingen te realiseren, waarbij elk kind zichzelf gewaardeerd, zelfstandig en sociaal geaccepteerd kan voelen, is wat mij betreft het belangrijkste doel dat ik als onderwijsadviseur/ GZ-orthopedagoog Generalist met behulp van handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD) nastreef.

Ook in mijn werk als regiebehandelaar ONL-dyslexie krijgen ik vaak te maken met kinderen waarbij één of meerdere van deze basisbehoeften in het geding is. Leren omgaan met en acceptatie van dyslexie en het boeken van vooruitgang door de gerichte gezamenlijke inspanningen van kind, ouders, school en dyslexiebehandelaar zijn daarin belangrijke stappen.

Mijn belangrijkste werkzaamheden bestaan uit:

  • Begeleiding van IB-ers/leerkrachten/leerlingen middels HGPD/HGB
  • Diagnostiek (intelligentie, dyslexie, rekenen/dyscalculie, sociaal-emotioneel e.d.).
  • Regiebehandelaarschap ONL-dyslexie bij de door de gemeente vergoede dyslexieonderzoeks- en behandeltrajecten,
  • Verzorgen van de ONL-dyslexiebehandelaarstraining
  • Gastlessen (VO) verkeersveiligheid (samen met nabestaanden van verkeersslachtoffers)