Adviseur

Claudia Roos

Adviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

“Taal is zeg maar echt mijn ding!”

Paulien Cornelisse

Ik heb een grote passie voor onderwijs en de ontwikkeling van kinderen, met name op het gebied van lezen en taal.

Al van kleins af aan heb ik een grote interesse in lezen en taal. Als kind verslond ik boeken en op de middelbare school schreef ik mijn profielwerkstuk over jeugdliteratuur. Als leerkracht basisonderwijs ben ik bezig geweest mijn leerlingen zoveel mogelijk te motiveren tot lezen, o.a. door het opzetten van leescircuits en het introduceren van een “boekenkastje”. Tijdens mijn studie Orthopedagogiek en Onderwijsstudies heb ik deze lijn doorgezet, door me te specialiseren in Leerproblemen en Begrijpend Lezen.

Leerlingen sociaal-emotioneel en cognitief zien groeien, is wat mij drijft in mijn werk als orthopedagoog en onderwijskundige. In samenwerking met school, ouders en de leerling zelf, op zoek gaan naar de onderwijsleersituatie waarin de leerling zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ik krijg er heel veel energie van als ik zie dat leerlingen groeien en stappen zetten in hun ontwikkeling. Het is bijzonder hier onderdeel van te mogen zijn!

In mijn werk als dyslexiebehandelaar komt alles samen voor mij. De ontwikkeling van de individuele leerling is het uitgangspunt, maar dit alles gebeurt in overleg met ouders en school. Centraal voor mij staat het investeren in de relatie met de leerling, om vanuit daar te werken aan het zelfbeeld en zelfvertrouwen en natuurlijk de lees- en spellingontwikkeling.

Mijn aandachtsgebieden:

  • Taal
  • Dyslexiezorg – onderzoek en behandeling
  • Begeleiding via HGPD