Adviseur

Bianca Slabbekoorn

Adviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

“Samen het verschil kunnen maken voor kinderen!”

Als kind speelde ik vaak “schooltje” waarbij ik dan de juf was. Na de Pabo ben ik vol enthousiasme in het basisonderwijs gaan werken als leerkracht. Later werd ik naast leerkracht ook Intern Begeleider en coördinator voor de onderbouw. Vanuit een passie voor onderwijs en een drive om te kijken wat er nog beter kan ben ik me altijd blijven ontwikkelen. Uiteindelijk ben ik na 23 jaar gaan werken bij RPCZ als onderwijsadviseur.

Voor mij is het belangrijk om tijdens trainingen op een energieke manier die passie en dat enthousiasme over te brengen op de deelnemers. Mijn doel daarbij is altijd dat de deelnemers de volgende dag zelf enthousiast aan de slag kunnen gaan in hun praktijk.
Bij begeleidings-en/of coaching-trajecten zoek ik naar verbinding. Met interesse, verwondering, respect voor eenieder, een open houding en een geloof in de ontwikkelkracht van mensen en kinderen zoek ik samen met leerkrachten naar mogelijkheden. Nieuwsgierig zijn, doorvragen, en analytisch denken zijn hierin mijn sterke punten. Ik ben ervan overtuigd dat we samen het verschil kunnen maken voor kinderen.

Het jonge kind heeft een speciale plaats in mijn hart. Het kind wat de wereld nog zo aan het ontdekken is door middel van spel, handelen en beweging. Niet alleen is spel belangrijk voor peuters en kleuters, maar zeker ook voor kinderen in groep 3. Ik heb dit zelf mogen ervaren als leerkracht in deze groep. Er ontstond zoveel energie en enthousiasme bij de kinderen toen ze veel mochten spelen, handelen en ervaren dat de resultaten als vanzelf ook stegen. Zien wat kinderen nodig hebben en daarnaar handelen is voor mij een enorme drijfveer.

Kagan Coöperatief Leren past goed bij mij, omdat het uitgaat van de betrokkenheid van alle kinderen. Door gestructureerd samen te werken kunnen de kinderen zoveel bereiken. Leren van en met elkaar met veel plezier, humor en beweging. Gelijke kansen bieden voor alle kinderen.

Mijn expertisegebieden zijn:

  • Ontwikkeling van het jonge kind
  • Kagan Coöperatief leren
  • Voor-en vroegschoolse educatie
  • Leren Zichtbaar Maken
  • Leren Anders Organiseren.