Het Nationaal Programma Onderwijs

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Hoe kun je de financiële middelen duurzaam inzetten?

De pandemie heeft een flinke wissel getrokken op bestuurders, directeuren en leerkrachten. Thuisonderwijs, weer open mogen, klassen in quarantaine, onderwijsprofessionals die zelf uitvallen door Corona, lerarentekort, wisselende regelgevingen. De pandemie heeft grote invloed gehad op ons allemaal op verschillende manieren. Flexibiliteit is toch wel het woord van het jaar. Steeds je als school en/of organisatie aanpassen aan een nieuwe situatie heeft veel energie gekost maar ook veel inzichten en ervaringen opgeleverd. Nieuwe structuren bleken mogelijk. Sommige zaken willen we daarvan behouden en van andere zaken willen we gauw weer afscheid nemen. RPCZ heeft groot respect voor alle onderwijsprofessionals die zich zo flexibel hebben opgesteld om het beste uit de ontstane situatie te halen! Wat een creativiteit heeft het onderwijsveld laten zien.

Duurzaam inzetten

Vanuit het ministerie van OCW ontvingen besturen en scholen 23 maart jl. een brief over het Nationaal Programma Onderwijs. Een herstelprogramma om opgelopen (leer) vertragingen in te halen. Een hele uitdaging voor scholen om hier vorm en inhoud aan te geven. RPCZ heeft scholen hierin mogen ondersteunen. Als sparringpartner, door het schrijven van de NPO plannen of door inzet van adviseurs en trainers op de scholen.

Het NPO betreft tijdelijk geld. Om de extra financiële middelen duurzaam in te zetten adviseert RPCZ vooral om de middelen in te zetten op schoolontwikkeling. Dus leerlingen niet alleen op korte termijn een extra impuls geven maar hoogstaand kwalitatief onderwijs verwezenlijken voor de langere termijn. Passend bij iedere leerling en leerkracht. Dat is waar RPCZ voor staat. Maatwerk voor iedere school, leerkrachten en leerlingen.

Recht doen aan verschillen

De pandemie heeft extra benadrukt hoe belangrijk het is dat het onderwijs aansluit bij de verschillen die er zijn tussen leerlingen. Verschillen tussen leerlingen zijn er altijd al geweest en mogen er zijn. Sterker nog, deze diversiteit is goed voor ons als maatschappij! Kansengelijkheid kan worden bevordert door juist de verschillen te erkennen en structuren binnen scholen zo in te richten zodat ieder kind zijn eigen ontwikkeling mag en kan doorlopen. Dit vraagt om anders denken en handelen en soms ook een andere inrichting van het onderwijs. De pandemie heeft extra benadrukt hoe belangrijk het is dat we recht doen aan de verschillen. De kansenongelijkheid is helaas toegenomen.

Versterken van leerproces van leerlingen

De afgelopen periode zijn al veel scholen aan de slag gegaan om leerkrachten en leerlingen extra toe te rusten. Hierbij ligt het accent op het versterken van het leerproces van leerlingen. Eigenlijk verschuiven we van lesgeven naar het leren met meer aandacht voor het versterken van de executieve functies bij leerlingen, doelgericht werken met meer inzicht in het leerproces. Zowel voor leerlingen zelf als voor de leerkrachten en de ouders. Menig onderzoek laat zien dat hiermee niet alleen de betrokkenheid en de intrinsieke motivatie van leerlingen bij het leren wordt vergroot maar ook dat dit het sociale gedrag van leerlingen bevordert. Bovendien hebben deze interventies ook een positieve invloed op de leeropbrengsten. Een effectieve interventie dus. Leerlingen voor het leven en daarom staan wij voor onderwijs dat hen verder brengt in de voortdurend ontwikkelende maatschappij.

Wij denken met je mee

Het Nationaal Programma Onderwijs is een herstelprogramma voor de komende twee schooljaren. Dit biedt kansen! RPCZ denkt graag met scholen mee om duurzaam te investeren in de ontwikkeling van leerlingen. Passend bij wat nodig is voor jouw school, jouw team en leerlingen.

Nieuwsgierig geworden wat RPCZ hierin voor jouw school kan betekenen?

Neem dan contact op met Sanne Wensink, adviseur RPCZ