Dyslexieformulieren

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Wanneer komt een kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?

De vergoedingsregeling geldt voor kinderen:

  • bij wie sprake is van drie achtereenvolgende meetmomenten met een E-score op technisch lezen (laagste 10%) òf drie achtereenvolgende meetmomenten met een lage D-score (laagste 16%) op technisch lezen in combinatie met drie keer een E-score op spelling (laagste 10%). Het gaat om hoofdmeetmomenten, tussenmetingen tellen niet mee.
  • bij wie de school een leerlingdossier (lees/spellingdossier) heeft opgebouwd, waaruit blijkt dat er in het onderwijs intensieve extra begeleiding is geboden bij het lezen (en spellen). De extra begeleiding omvat tenminste twee periodes van 12 effectieve weken.
  • Bij wie de school vermoedt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, door de geringe vooruitgang bij dit traject.

Als er bij uw kind sprake is van een andere stoornis (zoals ADHD of ASS) is geen sprake van enkelvoudige dyslexie. Als de andere stoornis echter niet (meer) belemmerend is, kan soms toch een beroep gedaan worden op vergoede dyslexiezorg. U kunt hierover natuurlijk altijd overleggen met een adviseur van ONL dyslexiezorg.

Aanmelding en formulieren vergoede diagnostiek en behandeling dyslexie

Ouders zijn verantwoordelijk voor de aanmelding van hun kind voor nader onderzoek. De school draagt zorg voor het leveren van een leerling dossier, op verzoek van de ouders. Met de checklist kan gekeken worden of alles compleet is.
Om vertraging te voorkomen kunt u hieronder de benodigde formulieren downloaden. De ingevulde en ondertekende formulieren, inclusief kopie van het identiteitsbewijs, in 1 envelop verzenden aan:

RPCZ
t.a.v. secretariaat ONL Dyslexie
Antwoordnummer 102
4380 VB Vlissingen

Heeft u vragen over de aanmelding? Neem telefonisch contact met ons op via 0118-480 910 of mail ons: dyslexie@rpcz.nl

Na ontvangst van het dossier wordt door het secretariaat een ontvangstbevestiging aan de ouders verzonden. Indien gegevens ontbreken, worden de ouders verzocht deze zo spoedig mogelijk toe te sturen. Zodra het dossier compleet is, beoordeelt een dyslexie-expert het dossier inhoudelijk. Om in aanmerking te kunnen komen voor onderzoek van ernstige dyslexie moet het dossier aan eerder genoemde criteria voldoen.