Nieuws / 12 november 2020

Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

In dit boek wordt aan de hand van een aantal spanningsvelden de dynamiek in de samenwerking met ouders verhelderd. In persoonlijk leiderschap ligt de ontbrekende sleutel naar een constructieve samenwerking.