Aanbod

Zand erover!

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Heb je op school met een acute situatie van pestgedrag te maken? Een pestprotocol is vaak ontoereikend. Pesten is een groepsprobleem dat in de groep moet worden opgelost. Wij helpen je graag met een effectieve aanpak: Zand erover, leerlingen krijgen verantwoordelijkheid.

Inhoud

Bij de interventie Zand erover! krijgen alle betrokken leerlingen de verantwoordelijkheid om een pestprobleem in zeven stappen op te lossen. Met als uitgangspunt: De groep heeft een pestsituatie gecreëerd en neemt de verantwoordelijkheid voor de oplossing. Bij het zoeken naar die oplossing is niet alleen de gepeste leerling en de pester betrokken, maar ook de toeschouwers en de meelopers. Zo stelt de gepeste leerling samen met een coach een groepje samen waarin de pester, meelopers en steungevers zitten. Deze groep krijgt de opdracht om het gepeste kind weer veilig te laten voelen. De leerlingen spreken hierbij niet over de schuldvraag. Ze kijken samen naar wat er moet veranderen en doen voorstellen.

Zand erover! Is geschikt vanaf groep 4. De interventie is gebaseerd op de No Blame aanpak voor de aanpak en preventie van pesten. Uit onderzoek naar de effectiviteit van Zand erover! komt naar voren dat leerlingen, leraar en intern begeleiders Zand erover! als een effectieve interventie bestempelen op korte en lange termijn.

Werkwijze

De training Zand Erover! wordt op maat aangeboden aan (een deel van) het schoolteam.
Het is ook mogelijk om een RPCZ-onderwijsadviseur, gespecialiseerd in sociale verbondenheid en pestproblematiek, een traject van Zand Erover! op jouw school uit te laten voeren. Het gaat hierbij om meerdere contactmomenten.

Er wordt veel gepubliceerd over pestgedrag en mogelijke oplossingen. Kijk eens op de volgende websites voor meer informatie en tips:

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Adviseurs