Aanbod

Training Woorden in prenten (NT2)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Veel kinderen houden van voorlezen. Door het voorlezen breidt het kind ongemerkt zijn ervaringswereld uit en neemt zijn woordenschat toe. Anderstalige of taalzwakke kinderen begrijpen echter niet altijd wat er voorgelezen wordt. Met Woorden in prenten (WIP) help je hen verder!

Deze woordenschatuitgave is bedoeld voor anderstalige en taalzwakke leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs. Woorden in prenten bevat een vereenvoudigde versie van 10 bekende prentenboeken, bijvoorbeeld Rupsje Nooitgenoeg, Wil je mijn vriendje zijn?, Max en de Maximonsters en Plons!
De vereenvoudigde verhalen vormen de kern van de 50 woordenschatlessen (5 lessen per titel) die Woorden in prenten biedt. De lessen bestaan uit het aanbieden van inhoudswoorden en functiewoorden op een heldere en duidelijke manier, gevolgd door allerlei verwerkingsoefeningen en teken- en handvaardigheid-activiteiten.

De essenties

 • Je maakt kennis met de materialen en werkwijze van WIP : 80 woorden per week en een uur max per dag;
 • Met een geliefd prentenboek in het achterhoofd leren hoe, wat en waarom Woorden In Prenten noodzakelijk is;
 • Hoe je jouw geliefd prentenboek kunt inzetten.

Inhoud van een starttraining

 • Kennismaken met de achtergrond van Woorden in Prenten.
 • Er wordt ingegaan op het voorlezen van prentenboeken: het nut en het niet wenselijke.
 • Je gaat aan de slag met het uitbreiden van de actieve woordenschat met prentenboeken.

Opbrengst

 • Je weet hoe je met prentenboek-lessen de Nederlandse woordenschat actief kunt uitbreiden van een (anderstalige en Nederlandstalige) leerling.  
 • Je weet dat 90% van een tekst bekend moet zijn wil het kind een tekst redelijk kunnen begrijpen en verstaan
 • Je weet dat een T2-leerder een langzame luisteraar is.
 • Je kent de relatie tussen vorm en inhoud van een prentenboek
 • Je bent je ervan bewust dat woordenschat meer is dan zelfstandige naamwoorden
 • Je kent verschillende manieren om woordenschat te onderwijzen opdat de kinderen deze woorden ook actief beheersen.
 • Je weet wanneer je de oorspronkelijke tekst van een prentenboek kunt voorlezen.
 • Je bekijkt jouw eigen geliefd prentenboek met andere ogen.

Doelgroep

Leraren en intern begeleiders van VVE-scholen, groepsleerkrachten van groep 1 en 2, leerkrachten die lesgeven aan nieuwkomers in de leeftijd van 4-12 jaar 

Omvang

3 dagdelen

Verplichte vakliteratuur

Woorden in Prenten

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Adviseurs