Aanbod

Werken aan verantwoordelijk gedrag

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Werken aan verantwoordelijk gedrag is een aanpak waarmee elke leraar (zowel in het primair als het voortgezet onderwijs) zijn vaardigheid kan vergroten om complex leerlingsgedrag effectief te managen. Het ondersteunt bij het vaardig managen van complexe situaties in de klas.

Leraren die begrijpen wat er speelt en die snel en goed een einde kunnen maken aan storend gedrag, hebben meer zelfvertrouwen en plezier in hun werk. Leerlingen die weten dat hun leraar hen begrijpt gaan met plezier naar school. 

Inhoud

Werken aan verantwoordelijk gedrag is een vaardigheidsprogramma voor leraren. Het programma biedt veel gereedschappen voor het analyseren van het leerling-gedrag en acties die je als leraar kunt ondernemen. Dit zijn zowel preventieve acties, acties voor een directe aanpak als vervolgacties. Hiermee beschikt je ook op lange termijn over een duurzame set competenties waarmee lastige situaties hanteerbaar gemaakt kunnen worden. De basis van Werken aan verantwoordelijk gedrag is:

  • Het (h)erkennen van leerlinggedrag;
  • Het betrekken van de leerling bij het zoeken naar een oplossing;
  • Leerlingen verantwoordelijkheid leren.

Met deze aanpak onderscheidt Werken aan verantwoordelijk gedrag zich van de meeste methoden die vooral gericht zijn op het stoppen van complex gedrag. Werken aan verantwoordelijk gedrag biedt meer: het zet in op het leren van verantwoordelijkheid.

Werkwijze

Het Werken aan verantwoordelijk gedrags-invoeringstraject omvat twee tot drie jaar. We adviseren met dit traject van start te gaan wanneer er binnen de school voldoende draagvlak is voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit. Dit vraagt om een zorgvuldig opgebouwd leer- en invoeringsproces waarin aandacht is voor kennis, inzicht en het opbouwen van competenties en vaardigheden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Adviseurs