Aanbod

Van moeilijke groep naar topgroep

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Soms is er in een groep sprake van een zeer onveilige sfeer of negatieve groepsdynamiek. Leerlingen dagen elkaar uit en hitsen elkaar op. Ook zijn leerlingen licht ontvlambaar en is er regelmatig sprake van fysieke of verbale agressie. De leraar krijgt ondanks interventies geen grip op de situatie en ouders klagen dat hun kinderen bang zijn, zich onveilig voelen of niet naar school willen.

De situatie lijkt onoplosbaar. Er is sprake van een crisis. Direct ingrijpen van buitenaf is belangrijk om verdere escalatie in de groep te voorkomen. RPCZ ontwikkelde een effectieve aanpak om problemen in groepsdynamiek op te lossen en te voorkomen.

Inhoud

Een van onze ervaren begeleiders / gedrag experts maakt een analyse van de groep, door te observeren in de klas en gesprekken te voeren met directie, leraar, leerlingen en eventueel ouders. Zo brengen we tien factoren in kaart, die primair van invloed zijn op een positief groepsklimaat. Dat maakt direct duidelijk waar de sleutel voor de oplossing zit. Ook reikt de begeleider meteen praktische en toepasbare tips aan.

We stellen graag in onderling overleg een traject op maat vast, gericht op het stimuleren van sociale verbondenheid, gewenst gedrag en een positieve groepssfeer. Tijdens het gehele traject kan onze begeleider de groepsleraar ondersteunen.

Werkwijze

Nadat een school met ons contact heeft opgenomen, start het traject zo snel mogelijk, binnen 14 dagen.
Het traject is:

  • snel en direct toepasbaar;
  • korte en intensieve ondersteuning;
  • concreet en oplossingsgericht;
  • tweesporen-aanpak: we werken oplossingen voor de korte en de lange termijn.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Adviseurs