Aanbod

Training Leren Zichtbaar Maken: Leraren in actie

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Deze driedaagse training volgt na deelname aan Leren Zichtbaar Maken: De Grondslag. De inhoud krijgt een verdieping. Na training van het stuurteam kan het team optimaal worden betrokken bij de uitvoering van het actieplan voor de school.

Inhoud en Werkwijze

Centrale vraagstukken voor het team na het volgen van De Grondslag zijn:

  • Is bij je leerlingen het leren zichtbaar?
  • Is er sprake van leerwinst?
  • Boeken je leerlingen vooruitgang en hoe weet je dat?

Met deze vragen ga je op dag 1 van het driedaagse programma Leren Zichtbaar Maken voor leraren aan het werk.
De trainingen Leren Zichtbaar Maken voor leraren richten zich op de implementatie van Leren Zichtbaar Maken in de klas.

Dag 1

In Leren Zichtbaar Maken voor leraren deel 1 verdiepen we de 5 actiegebieden die professor Hattie heeft beschreven, vanuit je rol als zichtbaar lerende leraar. Hierbij wordt de link met het denkkader “ik evalueer mijn impact op het leren van mijn leerlingen” gelegd. Aan de hand van de actiegebieden word je aan het denken gezet over de stand van zaken in jouw klas: welke elementen van Leren Zichtbaar Maken zijn al aanwezig in jouw klas en hoe weet je dat? Je denkt na wat je nader zou willen onderzoeken en we reiken je tools aan om dit te doen. We geven je voorbeelden van zowel de actiegebieden als van mogelijke onderzoeksvragen.
Na deze training ga je bewijs verzamelen in je klas.

Dag 2

Leren Zichtbaar Maken voor leraren deel 2 is opgebouwd vanuit de 3 vragen van de zichtbaar lerende: “Waar ga ik heen, waar sta ik nu en wat is mijn volgende stap?” Je neemt de rol aan van de evaluator en van change-agent, twee van de 10 denkkaders door professor Hattie beschreven. We nemen het verzamelde bewijs met elkaar onder de loep, proberen te begrijpen wat we zien en hier conclusies aan te verbinden. Hier ben je nu, dit wordt het uitgangspunt. Vanuit het verzamelde bewijs ga je stappen plannen (een actieplan maken) dat je gaat uitvoeren in de periode na deze training.

Dag 3

In Leren Zichtbaar Maken voor leraren deel 3 rusten we je verder toe voor het maken van de volgende stappen met Leren Zichtbaar Maken in je klas. Je kijkt met behulp van de LZM klassenmatrix naar de ontwikkelde en minder ontwikkelde aspecten van Leren Zichtbaar Maken in jouw klas. Je deelt ervaringen en evalueert het eerste actieplan. Ook verdiep je je verder in enkele actiegebieden: de zichtbaar lerende leerling, ken je impact met onder andere de SOLO taxonomie, zichtbaar lesgeven en leidinggeven en de niveaus van effectieve feedback (met een koppeling naar de SOLO taxonomie). En natuurlijk plan je jouw volgende stappen.

Opbrengst

Na Leren Zichtbaar Maken Leraren in actie 1 en 2 hebben heeft het hele schoolteam zich gericht geprofessionaliseerd in leercycli. Deze leercycli leveren afhankelijk van het gekozen onderwerp concrete afspraken en werkwijzen op. Na dag 2 hebben jullie je eigen stappenplan gemaakt om uit te gaan voeren. Na dag 3 heeft het schoolteam strategieën en manieren geleerd om het onderwijs in de klas te versterken en hebben zij een antwoord op de vragen: “Ben ik een bevlogen leraar met impact? Heb ik een klaslokaal waarin leren zichtbaar wordt? “

Op leerlingniveau zijn de opbrengsten dat leerlingen meer actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces en meer verantwoordelijkheid hiervoor dragen. Bijvoorbeeld in de vorm van een vergroot bewustzijn van hetgeen leerlingen leren en hoe zij keuzes kunnen maken in hun eigen leerproces. Dit alles uiteraard passend bij de visie op leren en onderwijs van de school.

De schoolcultuur op de school ontwikkelt zich in de richting van een lerend systeem met gewoontes en gebruiken

  • waar leraren meer naar het leren kijken door de ogen van de leerling,
  • waar leraren hun vaardigheden uitbreiden en hun denkkaders bijstellen rond het leerproces van leerlingen,
  • waar directie de leraren en leerlingen ondersteunt in het meer verantwoordelijkheid nemen voor eigen leerproces, kansrijke keuzes (met wetenschappelijke basis) te maken en dit te delen met elkaar,
  • waar positief kritisch gekeken wordt naar de impact van het eigen handelen,
  • waar een lerend team samen optrekt,
  • waar leerlingen meer actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces en meer verantwoordelijkheid hiervoor dragen.

Voor het realiseren van deze doelstellingen is een nauwe afstemming van schoolbeleid naar kwaliteitsontwikkeling en professionalisering gewenst.

Meer informatie

Neem contact op over de mogelijkheden met een van onze gecertificeerde trainers van het programma Leren Zichtbaar Maken. Kijk voor meer informatie op www.lerenzichtbaarmaken.nl.

Adviseurs

Uitgaven