Aanbod

Training Leren Zichtbaar Maken: Bewijs in actie

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De trainingen Bewijs in actie voor het stuurteam LZM zijn gericht op het in kaart brengen van de actiegebieden van LZM op school op grond van bewijs en hier acties aan verbinden voor de school. Je brengt dus letterlijk je zelf verzamelde bewijs in actie. Het gaat om het beïnvloeden van de school als systeem.

Maak samen zichtbaar wat er in de klas, de school, of het bestuur gebeurt.

Inhoud en Werkwijze

Om tot een optimaal resultaat te komen is het van belang, dat het stuurteam bestaat uit de directeur en twee tot vier collega’s. We adviseren om stuurteams deze trainingen samen te laten volgen met stuurteams van andere scholen. Op deze manier kunnen scholen kennis en ervaringen delen en ideeën opdoen bij collega’s. Het is ook mogelijk om als stuurteam zonder andere stuurteams de trainingen te volgen. (we werken daarom met 2 verschillende tarieven).

Dag 1

Je maakt kennis met de onderzoeksinstrumenten waarmee je het leren op je school zichtbaar kunt maken. Daarnaast ga je aan de slag met het maken van een plan van aanpak voor het in 6 tot 8 weken verzamelen van alle informatie die nodig is voor een analyse.

Dag 2

Je analyseert onder leiding van de trainers de door jezelf verzamelde gegevens en trekt conclusies, zodat het stuurteam in je eigen school leren zichtbaar maakt. Samen met je mede stuurgroepleden stel je een plan op voor vervolgacties op school- en groep-/klasniveau, zodat jullie je schoolontwikkeling hiermee vormgeven.

Dag 3

Tijdens Bewijs in Actie deel 3 ligt de focus op het implementatieproces van Leren Zichtbaar Maken op je school. Je kijkt naar de status van je lopende Leren Zichtbaar Maken actieplan. Welke successen en uitdagingen zijn er tot dusver? Welke bewijzen zijn er nodig om goed te kunnen monitoren hoe dat gaat? Hoe kun je als team samenwerken aan een goede implementatie? Je denkt na over de volgende stappen en hoe je daaraan cyclisch kunt werken.
In overleg tussen school en de trainer(s) wordt gekeken naar waar binnen deze trainingen de accenten worden gelegd.

Opbrengst

Na Bewijs in actie 1 & 2 heeft het stuurteam kennis gemaakt met onderzoeksinstrumenten en geïnventariseerd welke informatie nodig is om een goede schoolanalyse te maken.
Na Bewijs in actie 3 heeft het stuurteam een actieplan klaar om de schoolontwikkeling op jullie school vorm te geven. In dit plan staan vervolgacties op school- en klassenniveau.

Meer informatie

Neem contact op over de mogelijkheden met een van onze gecertificeerde trainers van het programma Leren Zichtbaar Maken. Kijk voor meer informatie op www.lerenzichtbaarmaken.nl.

Adviseurs

Uitgaven