Aanbod

Taalbeleid

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Indien een gemeente een groot aantal intensiverings-wijken kent, zich plotseling geconfronteerd ziet met grote groepen nieuwkomers of taalachterstand om een andere reden een grote rol speelt in de regio, kan men er welbewust voor kiezen om op het niveau van de gemeente met name de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Gemeentelijk taalbeleid kan daarmee zowel een voorloper van overkoepelend VVE/OAB-beleid zijn als een specifieke uitwerking ervan.

Werkwijze

Na een gezamenlijke analyse van de oorzaken van de grootschalige taalachterstand, kan RPCZ u ondersteunen in het opstellen van overkoepelend taalstimuleringsbeleid. Professionalisering van leerkrachten en pedagogisch medewerkers vormt de kern van het aanbod. Een clustering van deelnemende scholen bevordert de samenwerking en is kosteneffectief.

Opbrengst

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers worden zich opnieuw bewust van en voelen zich vaardig in het ondersteunen van de taalontwikkeling van kinderen. Ze nemen kennis van:

  • De mogelijkheden om onderwijs aan anderstaligen vorm te geven (in 3 bijeenkomsten met de bijbehorende educatieve uitgaven);
  • Dé belangrijkste bouwstenen voor taal en geletterdheid in de onderbouw;
  • De 9 richtlijnen voor het vergroten van de vaardigheid om ‘begrijpend te lezen’;
  • De geheimen van goed spellingonderwijs;
  • Het toepassen van luisterstrategieën om leerlingen op een gemakkelijke manier te leren ‘begrijpend luisteren’;
  • Succesvol woordenschatonderwijs in 6 stappen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Adviseurs