Aanbod

Breng je schoolplan in actie!

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

We ondersteunen graag bij het opstellen van het schoolplan, dat past bij de school, de wijk en dient als kapstok voor beleidsvorming. We kennen de kaders goed en kunnen kritisch meedenken.

Breng je schoolplan in actie!”

Het Schoolplan is een formeel document dat vertelt over missie en visie. Over doelen die in een periode van meerdere jaren gerealiseerd zullen worden. In het schoolplan wordt van de school gevraagd wordt om zelf te verwoorden waar kwaliteiten en ambities liggen. De Inspectie vraagt daar om, maar het schoolplan is vooral ook een interne verantwoording naar elkaar.

Format schoolplan

Een format dat voldoet aan de door de Inspectie gestelde eisen helpt. Dat stellen we graag tot je beschikking. We hebben rekening gehouden met de gegevens die Inspectie vraagt. En in het onderdeel over kwaliteit verwerkten we het veelgebruikte model ‘Regie op Onderwijskwaliteit’.

Voor het kerndeel; ambities en hoe je daar de komende jaren invulling aangaat geven, bieden we meer dan een format dat je zelf kunt invullen: een proces waarmee je:

  • de gezamenlijke ambities van je team aanboort,
  • komt tot gedragen strategieën, een verdeling van de taken, én een instrument om de voortgang te monitoren en je koers op elk moment te toetsen aan je doel.

Met het gratis format kunt uw schoolplan maken op 1 A4:

  • overzichtelijk
  • praktisch
  • richtinggevend
  • en maakt evaluatie gemakkelijk

Download de gratis formats.

Begeleidingstraject

Opstarten

Onze adviseur heeft een opstartgesprek met de directeur waarbij verschillende ingrediënten van het schoolplan worden voorbesproken. Onder andere over hoe het proces er op uw school uit kan zien.

Bijeenkomst Missie – Visie

Dit onderdeel is optioneel. Als uw missie en visie nog richting geven aan de schoolontwikkeling voor de komende jaren, dan is het uiteraard niet nodig om daar opnieuw tijd aan te besteden.

Bijeenkomst Stuurteam

Met een stuurteam van ca. 4 personen, waaronder de directeur, intern begeleider en enthousiaste teamleden zullen we aandacht besteden aan de interne en externe analyse, de confrontatiematrix, de formulering van de ambitie en de kwantitatieve doelen voor het schoolplan.

Teambijeenkomst

We kunnen starten met een aantal korte sessies, waarmee we het team inspireren om keuzes te maken voor strategieën om de ambitie te realiseren.Vervolgens formuleren we 4 tot max. 5 strategieën waar de school de komende 4 schooljaren de focus op legt. We bedenken meetpunten voor het komende jaar als indicatoren voor de voortgang. En we komen tot acties en een taakverdeling voor het volgende schooljaar.

Schoolplan

Alle ingrediënten voor het schoolplan op 1 A4 zijn verzameld en ingevuld. Dit geeft u het overzicht voor de komende jaren. Elk kwartaal of zo vaak als u wenst, kunt u het plan op1 A4 erbij pakken en de voortgang en eventuele knelpunten met uw team bespreken.Acties zijn voor iedereen zichtbaar. Elk jaar of op het moment dat de meetpunten daar aanleiding toe geven, maakt u nieuwe meetpunten, acties en taakverdeling. Zodat u na 4 jaar uw doel realiseert.

Deze werkwijze houdt het plan levend en vergroot de kans dat doelen daadwerkelijk gerealiseerd worden. Het maakt planmatig werken makkelijker. Dat is wat we bedoelen met “Jouw schoolplan in actie”.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Adviseurs

Downloads