Aanbod

Schakelklassen

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

In een schakelklas krijgen leerlingen (meestal gedurende één schooljaar) in een kleine groep intensief taalonderwijs, zodat zij daarna op hun eigen niveau kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs.

Schakelklassen maken deel uit van de afspraken die gemeenten en schoolbesturen kunnen maken over het bevorderen van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Gemeenten en schoolbesturen hebben de ruimte om schakelklassen naar eigen inzicht in te richten.

De volgende schakelklasvarianten komen veel voor

  • Voltijdse schakelklas: hier ontvangt een leerling al het onderwijs in de aparte schakelklas (minimaal 9 dagdelen per week);
  • Deeltijd schakelklas: het onderwijs in de schakelklas vindt plaats in combinatie met onderwijs in de reguliere groep (minimaal 8 uur per week);
  • Verlengde schooldag: het onderwijs in de schakelklas vindt plaats na de reguliere schooldag (minimaal 100 uur per schooljaar).

Werkwijze

RPCZ coördineert in Zeeland voor vier steden de schakelklassen. We ondersteunen planvorming, implementatie, evaluatie, monitoring voor gemeenten en schoolbesturen. We inspireren door middel van professionalisering, coaching en intervisie voor leerkrachten.

Opbrengst

Gemeenten, schoolbesturen en leerkrachten die vanuit deskundigheid en gedeelde ervaring kunnen werken aan gericht taalbeleid voor leerlingen die stap naar regulier onderwijs binnen afzienbare tijd moeten overbruggen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Adviseurs