Aanbod

Protocol ERWD

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

In 2012 is het landelijke protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) verschenen en hiervan hebben alle scholen een exemplaar ontvangen. Misschien heb je het al gelezen en misschien heb je het in de kast gezet.

Doel

Het doel van het protocol is om leerkrachten en scholen handvatten te bieden bij het vormgeven van het rekenonderwijs om zo bij zoveel mogelijk leerlingen functionele gecijferdheid te bereiken. Hiermee wordt bedoeld het adequaat handelen in functionele, dagelijkse situaties. Het protocol geeft aanwijzingen voor stappen die je kunt ondernemen op schoolniveau en in de klas, met name wanneer de rekenwiskundige ontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt. Het protocol richt zich hierbij op leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Werkwijze

Wij ondersteunen je graag bij:

  • het ontwikkelen van goed rekenwiskunde-onderwijs;
  • het zorgvuldig afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van kinderen;
  • het voorkomen van rekenwiskunde-problemen;
  • het gericht begeleiden van leerlingen met rekenwiskunde-problemen en dyscalculie;
  • het ontwikkelen van rekenbeleid;
  • het ontwikkelen van zorgbeleid;
  • de implementatie van het protocol;
  • het kiezen van een nieuwe rekenmethode.

Doelgroep

Lerarenteams primair onderwijs

Omvang

Wij maken voor u een training op maat, neem voor de mogelijkheden contact op met onze adviseurs.

Adviseurs