Aanbod

Professional Jonge Kind

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Met deze opleiding breid je jouw kennis en vaardigheden voor het onderwijs uit, door dieper in te gaan op de manier waarop het jonge kind leert. Door dit te vertalen naar een passende, uitdagende en prikkelende speelleeromgeving, til je jouw onderwijs naar een nog hoger niveau.

Werkwijze

Het uitgangspunt van deze opleiding is om een breed palet aan kennis te bieden waarbij deelnemers van en met elkaar leren. 

In deze opleiding leer je:

  • Aansluiten bij het actuele niveau van denken en handelen van het jonge kind.
  • Kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van jonge kinderen te observeren, te registreren en te volgen en hierbij een passend aanbod te creëren.
  • Sturen op de ontwikkeling van eigen professionaliteit, het inspireren en betrekken van collega’s en zicht krijgen op veranderkundige aspecten.

Opbrengst

  • Na afloop van de opleiding is een Jonge Kind Specialist inhoudelijk deskundig en vaardig in het bieden van onderwijs aan het jonge kind.
  • De specialist inspireert, verbindt, leidt en begeleidt de collega’s van het onderbouwteam.
  • De specialist ontwikkelt en verbetert systematisch en onderzoeksmatig het onderwijs aan jonge kinderen.
  • De specialist levert een bijdrage aan het schoolbeleid.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor jonge kind professionals die in het bezit zijn van een hbo-diploma.

Studiebelasting

De opleiding bestaat uit een studiebelasting van 240 uur.

Agenda