Aanbod

Opleiding intern begeleider

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De intern begeleider: onmisbare schakel in de ondersteuningsstructuur van elke school!

Intern begeleiders spelen een belangrijke rol in de school. Ze nemen verantwoordelijkheid voor het creëren en onderhouden van een goede zorg- c.q. ondersteuningsstructuur op een school. Ze coachen en begeleiden de leerkrachten om hun leerling te laten groeien en passend onderwijs te realiseren. De intern begeleider maakt daarbij keuzes op basis van zijn analyses van relevante data. Dat vraagt om sterke competenties.

De opleiding

In de opleiding Intern begeleider van RPCZ en Seminarium voor Orthopedagogiek ontwikkel je die. Deelnemers ontwikkelen zich in de 7 kerncompetenties zoals die door de Nederlands beroepsgroep en Luc Greven (2017) zijn omschreven zodat zijn verantwoordelijk kunnen zijn voor de ondersteuningsstructuur in de school:

 • Zelfreflectie en ontwikkeling;
 • Het begeleiden van volwassenen;
 • Het doen van onderzoek en een onderzoekende houding hebben;
 • Het beheren van middelen en data;
 • Organiseren en coördineren;
 • Het begeleiden van onderwijskundige vernieuwingen;
 • Samenwerken met externe partijen en organisaties.

De eigen schoolpraktijk vormt in deze opleiding het domein van onderzoek en ontwikkeling. Theorie en praktijk gaan hand in hand. Je oefent de handreikingen, kennis en instrumenten in de eigen school. De titels van de 7 modules zijn:

 1. Kerncompetenties in de ondersteuningsstructuur;
 2. Groeien door Zelfreflectie;
 3. Mastermodule kenniswerker in Passend Onderwijs;
 4. Professionele samenwerking en coaching;
 5. Mastermodule teamcommunicatie en teamleren;
 6. Interprofessionele samenwerking;
 7. Mastermodule onderwijsverbetering, leren innoveren.

Opbrengst

Deelnemers zijn in staat de ondersteuningsstructuur op de school in te richten en hier leiding en begeleiding aan te geven. De opleiding besteedt speciale aandacht aan de veranderende rol van de intern begeleider in specifieke onderwijsorganisaties, zoals het Integraal Kindcentrum (IKC) of in scholen waarin het leren anders georganiseerd wordt.

Literatuur

In de opleiding wordt gebruik gemaakt van recente uitgaven zoals:

 • Handelingsgericht Werken 2.0
 • Kunst en Wetenschap van het lesgeven
 • Coaching& Reflectie in de klas
 • Het dialooginstrument Handelingsgericht Werken

Doelgroep

Intern begeleiders en leraren die interesse hebben in deze functie.

Omvang

De opleiding duurt 2 jaar en bestaat uit 7 modules waarvan 3 onderdeel uit maken van het Master programma special education needs. Een studiereis kan onderdeel uitmaken van het programma. De principes van het Handelingsgericht (HGW) werken staan centraal in deze opleiding voor intern begeleiders.

Meer informatie

Kijk voor actuele startdata van de opleiding in de agenda.
Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Adviseurs

Agenda

Downloads