Aanbod

Onderwijsondersteuning zieke leerlingen

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Hoe kun je leerlingen ondersteunen in hun (leer)ontwikkeling, die langdurig of chronisch ziek zijn? Die vraag staat centraal in de ondersteuning die wij bieden aan leerlingen, ouders en leraren.

Doel

Dienstverlening door de consulenten kan bestaan uit verschillende vormen van advies en/of begeleiding:

  • Meedenken en adviseren in het ontwikkelen en uitwerken van een concrete en planmatige aanpak bijvoorbeeld in de vorm van een ontwikkelingsperspectief.
  • Via KlasseContact een digitale klasgenoot aanvragen, waardoor een zieke leerling thuis of in het ziekenhuis lessen op school kan volgen.
  • Afstemmen en samenwerken met andere hulpverleners, zoals consulenten die verbonden zijn aan academische ziekenhuizen, ambulante begeleiders passend onderwijs, leerplichtambtenaren, de onderwijsconsulent en centra voor jeugd en gezin.
  • Gedurende een beperkte periode en in specifieke situaties thuisonderwijs ondersteunen.
  • Adviseren en begeleiden bij terminale ziekteprocessen, sterven en rouw.

Werkwijze

Na aanmelding van de zieke leerling door de ouders en de school volgt een intakegesprek waarin de gegevens, de vraagstelling en de begeleidingsmogelijkheden worden verhelderd en vastgelegd. In samenwerking met de school, de ouders en de betrokken ketenpartners wordt een planmatige aanpak uitgewerkt. In dit plan wordt o.a. vastgelegd hoe de inhoud, de organisatie, de begeleiding en de evaluatie van het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de zieke leerling in relatie tot de mogelijkheden van de school en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs waartoe de school behoort.

Meer informatie

Meer algemene informatie kun je vinden op: www.ziezon.nl.
Belangrijk om te weten: aan deze dienstverlening zijn voor school of ouders geen kosten verbonden.    

Adviseurs

Downloads