Aanbod

Masterclass kleuterwijsheid

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

In deze masterclass wordt ingegaan op hoe jonge kinderen zich ontwikkelen, hoe ze leren. Wat betekent deze kennis voor het aanbod in de groep en voor de kennis en vaardigheden van de leerkracht die deze kinderen begeleidt. En hoe is dat in jullie school gerealiseerd?

Deze masterclass is bedoeld voor iedereen met aansturende of leidinggevende taken binnen een school: schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachten (zoals bouwcoördinatoren en teamleiders).

De essenties

  • In één dagdeel de essenties van goed kleuteronderwijs kennen;
  • Inzicht hebben in de specifieke wijze waarop jonge kinderen spelenderwijs leren;
  • Idee hebben van hoe om te gaan met Instructiemodel en groepsplan in de kleutergroepen?

Werkwijze

In de masterclass wordt kennis afgewisseld met reflectiemomenten. Er is ruimte voor het stellen van vragen. Voorafgaand aan de bijeenkomst krijgen de deelnemers een artikel toegestuurd. Het lezen hiervan geldt als huiswerkopdracht.

Opbrengst

Door de uitbreiding van kennis over deze specifieke groep binnen uw school (of situatie) ben je in staat te reflecteren op de manier waarop onderwijs voor deze kinderen, in jullie school wordt vorm gegeven en wat dit betekent voor je rol (als intern begeleider of leerkracht met leidinggevende taken) hierbij.

  • Deelnemers hebben na afloop meer kennis over de specifieke wijze waarop jonge kinderen zich ontwikkelen en leren;
  • Deelnemers hebben inzicht in wat dit betekent voor de specifieke rol en vaardigheden die een leerkracht voor jonge kinderen moet hebben;
  • Deelnemers hebben ‘voorzichtig’ gereflecteerd op de eigen situatie: hoe is dit in jullie school? En wat betekent dit voor joúw handelen?

Omvang

1 keer 3,5 uur

Doelgroep

Schoolleiders, intern begeleiders, leraren met leidinggevende taken (bouwcoördinatoren, teamleiders).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Adviseurs