Aanbod

KIJK! Monitor

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Gemeenten, besturen en kinderopvangorganisaties hebben in toenemende mate de behoefte en ook de verplichting om de ontwikkeling van kinderen en het effect van het aanbod te monitoren. Bijvoorbeeld in het kader van VVE-beleid of opbrengstgericht werken. Scholen en kinderopvanglocaties doen dit in het kader van de eigen kwaliteitszorg

KIJK! Monitoring biedt die mogelijkheid, wanneer voor het observeren en registreren van de ontwikkeling van jonge kinderen (0 tot 8 jaar) gebruik wordt gemaakt van het webbased registratie-instrument van KIJK!.

Kenmerken van KIJK! Monitoring

 • Als leraren en pedagogisch medewerkers al werken met KIJK!, kost het hen geen extra inspanning.
 • De digitale module levert op elk gewenst moment de gegevens op. Je verwerkt deze in de Monitor-rapportage.
 • Webbased, dus altijd up-to-date.
 • Privacy van kindgegevens is gewaarborgd.

Wat kun je er mee?

 • Je beleid evalueren op school/locatie en organisatie/bestuursniveau.
 • Je beleid/aanbod voor jonge kinderen evalueren. KIJK! Monitoring geeft u inzicht in:
  • De verschillen in ontwikkeling per groep.
  • De verschillen in ontwikkeling per locatie/school.
  • De verschillen tussen locaties/scholen.
  • De ontwikkeling per domein, bijvoorbeeld taal.
  • De verschillen tussen de opeenvolgende jaren (trend).
 • Gebruiken als basis voor reflectie binnen het team.
 • Verantwoording van het beleid. 

Met KIJK! Monitoring kun je de resultaten van jullie aanpak en de ontwikkeling vergelijken van groepen onderling per domein (bijvoorbeeld taal) en resultaten over meerdere jaren. Een uitstekende basis om het cyclisch werken te ondersteunen op het niveau van:

 • de school of kinderopvanglocatie
 • het bestuur/de organisatie
 • de gemeente

KIJK! Monitoring voor school of kinderopvanglocatie

Intern begeleiders, kwaliteitsmedewerkers, leraren en hun leidinggevenden kunnen verschillende groepen met elkaar vergelijken. Groepen van hetzelfde jaar en groepen van eerdere jaren. Je kunt ook verschillende domeinen met elkaar vergelijken. Door te reflecteren op het aanbod, de rol van de pedagogisch medewerker/leraar en de ontwikkeling, kun je verbanden leggen en je aanbod gericht verbeteren.

De module is een optioneel onderdeel van KIJK! webbased. Om van dit instrument gebruik te maken, kun je je abonnement uitbreiden. Een analyse van de gegevens, het leren werken met de monitor, een monitorrapportage voor je eigen locatie en een advies van een KIJK! expert zijn onderdeel van het werken met KIJK! Monitoring.

KIJK! Monitoring voor bestuur/organisatie

Je kunt de ontwikkeling van kinderen verschillende scholen/locaties onderling vergelijken, het effect van verschillende interventies en het beleid evalueren. Het past in een professionele cultuur om van en met elkaar te leren: het analyseren en vergelijken van data, reflecteren en kwaliteiten herkennen en met elkaar delen.

KIJK! Monitoring geeft de bestuurder en managers een aparte applicatie waarin de gegevens van de verschillende kinderopvanglocaties of scholen op overzichtelijke wijze bij elkaar worden gebracht. Je kunt verschillende grafieken genereren. 

Onderdeel van KIJK! Monitoring is training rondom *: 

 • Het samenstellen van de rapportage voor je school/locatie/organisatie.
 • Interpretatie van gegevens en een analyse gesprek door een adviseur, inclusief rapportagemodel.
 • Het leren werken met de monitor.
 • Zelf rapportages leren analyseren en leren het samenvattende rapport samen te stellen.
 • optioneel: een bespreken op het niveau van het team, management of direct.

* eenmalig bij gebruik nemen van de monitor. De daaropvolgende jaren kun je zelf rapportages samenstellen. Je kunt dan zelf bepalen of je hierbij gebruik wilt maken van onze expertise. 

Abonnement voor het gebruik van de digitale module

 • Voor scholen en kinderopvanglocaties vergt dit een uitbreiding van het KIJK! Abonnement met de module ‘monitoring’
 • Voor schoolbesturen en kinderopvangorganisaties vergt dit een abonnement op www.kijkmonitoring.nl.

Zie hiervoor www.bazalt.nl

KIJK! Monitor voor gemeenten

Met KIJK! Monitor voor gemeenten is het mogelijk om gegevens van verschillende voorscholen en basisscholen samen te voegen om zo een overzicht te genereren. We kunnen rapportages voor je maken op basis waarvan je:

 • Beleidskeuzes en investeringen kunt evalueren
 • Resultaatafspraken kunt maken met betrokkenen
 • Een analyse kunt maken van het effect van interventies

Een KIJK!-expert maakt een rapportage die de ontwikkeling en groei van doelgroepkinderen in de gemeente inzichtelijk maken. Dit geeft geen extra belasting voor medewerkers van de voor- en vroegscholen. Zij dienen dan wel gebruik te maken van KIJK! Webbased. De door hen verzamelde gegevens worden gebruikt in KIJK! Monitoring.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Adviseurs

Downloads

Uitgaven