Aanbod

Kagan Coöperatief Leren, level 2: Persoonlijke en sociale ontwikkeling stimuleren

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Leerlingen actief betrekken bij de les blijft voor veel leraren een uitdaging. Dr. Spencer Kagan ontwikkelde met zijn Coöperatieve Leerstrategieën (CLs) een aanpak voor lesgeven en klassenmanagement. Om Kagan succesvol te implementeren op school zijn 3 trainingen te volgen met verschillende instapniveaus.

Inhoud & Werkwijze

Deze training is gericht op ontwikkeling van: Positieve sfeer in de groepen, in de school, sociale verbondenheid; aandacht voor elkaar, meer zelfverantwoordelijk gedrag en zelfontplooiing.
Het oefenen van de sociale vaardigheden vindt plaats binnen ‘de gewone’ lessen. In deze training word je uitgedaagd anders te kijken naar gedrag en te reflecteren op jouw denken en handelen als “professional”.
Met 5 tools van Kagan Coöperatief Leren activeer je zelfontplooiing, een gezond zelfbeeld en de wil tot samenwerken: iedereen mag er zijn! 
Samen vormen we een (h)echte groep actieve leerders!

Je krijgt inzicht in:

  • hoe je met jouw groep met behulp van vijf tools sociale vaardigheden verankert 
  • hoe je deze tools kunt inzetten in de dagelijkse praktijk.

Je ervaart:

  • hoe je de verbondenheid in teams en klas kunt versterken.
  • Kagan coöperatieve structuren en genereert ideeën voor toepassing in de praktijk.

De 5 tools :

  • Voorbeeldgedrag
  • Sociale rollen
  • Structuren en structureren
  • Bevestiging en bekrachtiging
  • Reflectie en planning

Interactieve plenaire presentaties worden afgewisseld door gestructureerde interactie in teams en tweetallen. De 5 tools om sociaal vaardig gedrag te activeren worden verankerd, met behulp van Kagan structuren geoefend en de toepassing in de eigen praktijksituatie wordt voorbereid tijdens de training.

Meer informatie

Training Kagan level 2 is een training van 1 dag of 2 dagdelen. Deze training wordt gegeven door gecertificeerde trainers. Meer informatie vind je op www.cooperatiefleren.nl.

Adviseurs

Uitgaven