Aanbod

Kagan Coöperatief Leren, level 1: Samen leren, samen organiseren

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Kagan Coöperatief Leren stimuleert het leren en brengt een veilig klimaat in de groep en in de school. Leraar en leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces en ervaren de lessen als plezierig en afwisselend.

Inhoud & Werkwijze

Kagan: Samen leren, samen organiseren staat voor: 

  • Effectief klassenmanagement;
  • hoge(re) betrokkenheid;
  • en nog betere leerresultaten.

In een training van 4 dagdelen leer je de principes van de werkwijze en deze concreet in te bouwen in je onderwijs. Concreet en praktisch: samen oefenen in de training om de volgende dag meteen in je eigen praktijk aan de slag te gaan. In de 4 bijeenkomsten wordt gewerkt aan (meer) kennis omtrent:

  • De visie van Coöperatief Leren en Coöperatieve Leerstrategieën (CLs)
  • De zeven sleutelprincipes van Coöperatief leren 
  • Leraarrollen, welke zijn het en hoe zet je ze effectief in
  • Breinvriendelijk leren, hoe sluit je hierop aan
  • Didactische structuren ervaren en kunnen toepassen in de klas
  • Didactische structuren binnen de fasen van effectieve instructie
  • Lessen voorbereiden om meteen toe te kunnen passen. Korte presentaties door de trainer worden afgewisseld met praktische oefening en verwerking door de deelnemers, meteen gericht op toepassing in de eigen groep/organisatie

Opbrengst

Na deze training kun je op basisniveau (level 1) de 7 sleutelprincipes toepassen binnen het beredeneerd aanbod in jouw groep(en). Je ontvangt aan het eind van deze training een certificaat. Met dit certificaat op naam kun je instromen in de opleiding Coach Kagan Coöperatief Leren.

Aanbevolen literatuur

Coöperatieve Leerstrategieën, Spencer en Miguel Kagan, Bazalt 2013 ISBN: 978-94-6118-171-8 

Adviseurs

Uitgaven