Aanbod

Interim Intern Begeleider

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Het interim-IB-team van RPCZ heeft veel ervaring op het gebied van interne begeleiding op scholen en kan vaak al op korte termijn, ingezet worden.

Onder invloed van het lerarentekort en de uitwerking van Passend Onderwijs komt er meer druk te staan op de zorgstructuur van de school en daarmee op de intern begeleiders. Wij kunnen hierbij extra ondersteuning bieden met de inzet van interim intern begeleiders op school. Het interim-IB-team van RPCZ kan hulp bieden bij onder andere:

  • Het herontwerpen of (door-)ontwikkelen van de zorgstructuur op school
  • Het leveren van een bijdrage aan de professionele ontwikkeling van een intern begeleider (bijvoorbeeld door coaching)
  • Het tijdelijk vervangen van een intern begeleider

De interim intern begeleiders van RPCZ kunnen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school als geheel door collega’s met uiteenlopende expertise te betrekken.

Werkwijze

Wanneer een school of schoolbestuur besluit samen te werken met een interim intern begeleider van RPCZ, vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats. Naar aanleiding daarvan maken we een plan van aanpak waarin we de beoogde resultaten, de gewenste werkwijze en het tijdpad vaststellen.

Adviseurs