Aanbod

Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

HGPD is een werkwijze waarin diagnostiek en aanpak in de klas hand in hand gaan. Middels regelmatig terugkerende gesprekken met de leerkracht waarin zijn of haar beleving en vragen rond de leerling centraal staan, krijgen we met elkaar steeds beter zicht op de probleemverklaring en de onderwijsbehoeften. 

Doel

Doel van de gesprekken is dat de leerkracht weer perspectief ziet in het begeleiden van de leerling in de klas. Het HGPD-model stelt de leerkracht centraal bij het inrichten van een onderwijsaanbod aan de leerling waar hij of zij vragen over heeft. De interactie tussen leraar en leerling en een afgestemd onderwijsaanbod hebben beide namelijk grote invloed op het welbevinden en het leren van de leerling. We vragen de leerkracht te reflecteren op de situatie en het eigen handelen.

Werkwijze

In eerste instantie krijgt de RPCZ-begeleider informatie over de leerling via school en ouders. Gegevens worden geordend en er wordt gezamenlijk een inschatting gemaakt van kansen en belemmeringen. Er volgt een voorlopige probleemverklaring en er worden afspraken gemaakt over de aanpak. Indien gewenst kan er door de RPCZ-adviseur ook een observatie worden uitgevoerd en/of kort met de leerling worden gewerkt.  Na een aantal weken vindt er een evaluatie plaats. Dit vormt de basis voor vervolgstappen en de voorlopige probleemverklaring wordt bijgesteld of aangescherpt. 
Bij voorkeur is ook de intern begeleider steeds aanwezig bij de gesprekken.  Uiteraard worden de ouders vanaf de start bij het proces betrokken en in overleg uitgenodigd voor de besprekingen.

Opbrengst

In het kader van Passend Onderwijs draagt HGPD bij aan het verstevigen van het basisarrangement. De werkwijze vergroot de motivatie en betrokkenheid van de leerkracht en geeft vertrouwen, doordat hij/zij vanaf het eerste moment betrokken is bij het verhelderen van het probleem en bij het vorm geven van een concrete aanpak. De leerkracht en andere betrokkenen krijgen gaandeweg het proces steeds beter zicht op wat het kind nodig heeft. Effect van de HGPD-werkwijze is bovendien dat door persoonlijk contact en verbeterde afstemming tussen leraar, leerling en ouders het welbevinden van het kind vergroot wordt.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Adviseurs

Downloads