Aanbod

Goed taalonderwijs

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Uit onderzoek komt naar voren dat goed taalonderwijs bestaat uit meer aspecten dan het gebruiken van een goede taalmethode voor uw school.

Doel

Wil je in korte tijd zicht te hebben op de huidige vormgeving van het taalonderwijs bij jullie op school en waar mogelijke verbeterpunten liggen, dan kan RPCZ samen met jou een doorloop op taalonderwijs verzorgen. Daarnaast kan er een uitgebreidere analyse worden gemaakt van de stand van zaken, waarin op basis van de resultaten van de doorloop dieper wordt ingegaan op een aantal zaken en aanbevelingen worden gedaan voor het verbeteren van het taalonderwijs bij jullie op school.

Werkwijze

Na het afnemen van de doorloop wordt gezamenlijk het vervolg bepaald.
Er kan een keuze gemaakt worden uit bijvoorbeeld de volgende aspecten:

 • Aan de slag met de invulling van jullie taalbeleidsplan
 • Doorgaande lijn
 • Effectieve instructie op de verschillende taal gebieden
 • Doelgericht werken

Opbrengst

De opbrengst hangt af van welk traject er gevolgd wordt. Je kunt hierbij denken aan:

 • Je weet waar goed taalonderwijs aan voldoet
 • Je kunt een effectieve taal/leesinstructie geven
 • Je kunt doelgericht werken
 • Je hebt zicht op de doorgaande leerlijnen van taal

De domeinen waar we werk in uitvoeren:

 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Begrijpend luisteren
 • Woordenschat
 • Mondelinge taal
 • Spelling
 • Schrijven
 • NT2
 • Leesplezier en leesmotivatie

Doelgroep

Schoolteams primair onderwijs en waar mogelijk ook VVE

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Adviseurs