Aanbod

Goed rekenonderwijs

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Uit onderzoek naar effectief rekenonderwijs komt naar voren dat goed rekenonderwijs bestaat uit meer aspecten dan het gebruiken van een goede rekenmethode voor uw school.

Doel

Wil je in korte tijd zicht te hebben op de huidige vormgeving van het rekenonderwijs bij jullie op school en waar mogelijke verbeterpunten liggen, dan kan RPCZ samen met jou een QuickScan afnemen. Ook kan er een uitgebreidere analyse worden gemaakt van de stand van zaken, waarin op basis van de resultaten van de QuickScan dieper wordt ingegaan op een aantal zaken en aanbevelingen worden gedaan voor het verbeteren van uw rekenonderwijs.

Werkwijze

Na het afnemen van de QuickScan wordt gezamenlijk het vervolg bepaald. Er kan een keuze gemaakt worden uit bijvoorbeeld de volgende aspecten:

 • Effectieve rekeninstructie;
 • Handelings- en opbrengstgericht werken met rekenen;
 • Doelgericht werken;
 • De doorgaande leerlijn rekenen bepalen;
 • Rekenen en de referentieniveaus.

Opbrengst

De opbrengst hangt af van welk traject er gevolgd wordt. Je kunt hierbij denken aan:

 • Je weet waar goed rekenonderwijs aan voldoet;
 • Je kunt een effectieve rekeninstructie geven;
 • Je kunt handelings- en opbrengstgericht werken met rekenen;
 • Je kunt doelgericht werken;
 • Je hebt zicht op de doorgaande leerlijn van rekenen;
 • Je bent goed op de hoogte van de referentieniveaus van rekenen.

Doelgroep

Lerarenteams primair onderwijs

Omvang

Wij maken graag een training op maat, neem voor de mogelijkheden contact op met onze adviseurs.

Adviseurs

Downloads