Aanbod

Flitsbezoeken

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Met Flitsbezoeken ben je in korte tijd op de hoogte van de kwaliteit van de lessen, geef je jouw leerkrachten het gevoel dat ze er toe doen en creëer je een reflectief klimaat in de school.

Tijdens een flitsbezoek richt je je op de onderwijspraktijk van de leraar: welke keuzes en beslissingen maakt de leraar met betrekking tot de activiteiten en interventies in relatie tot het leerdoel? Met de daaraan gekoppelde reflectieve dialoog ontwikkel je bij de leraar een reflectieve houding. Je stimuleert de leraar om bewust na te denken over zijn onderwijspraktijk en over zijn eigen gedrag. Hierdoor ontstaat een continue cyclus van zelfanalyse en verbetering. Flitsbezoek levert een positieve bijdrage aan je onderwijskundig leiderschap en aan het handelen van de leraren. Door de gerichte focus zie je veel en ben je perfect op de hoogte van dat wat er speelt op je school

De essenties

 • Op de hoogte zijn van de dingen die spelen op uw school en in de klassen;
 • Leraren kansen bieden om nóg beter te worden in hun vak;
 • Ervaren hoe u vulling kunt geven aan uw rol als onderwijskundig leider.

Inhoud & Werkwijze

Tijdens deze cursus krijg je inzicht, kennis, maar ga je ook Flitsbezoeken samen voorbereiden en uitvoeren in een school. De cursus zal zich vooral richten op de basishouding van gelijkwaardigheid en het niet oordelen en vraagt van jou een bereidheid jezelf reflectief op te stellen. De opbouw van de cursus ziet er als volgt uit:

Dagdeel 1:

 • Achtergrond van de methodiek
 • Focus van het Flitsbezoek
 • Observaties (we gaan daadwerkelijk 2 klassen in!)
 • Elementen van de Reflectieve vraag
 • Formuleren van de reflectieve vraag
 • Praktijkopdracht

Dagdeel 2:

 • Terugblik
 • Comfortzone van de leraar
 • Niveau van de leraar en de Reflectieve Vraag
 • Observaties (we gaan daadwerkelijk 2 klassen in!)
 • Formuleren van de Reflectieve Vraag
 • Afsluitende opdracht

Dagdeel 3:

 • Terugblik
 • Reflectieve Vragen op 3 niveaus
 • Observaties (we gaan daadwerkelijk 2 klassen in!)
 • Nogmaals een Reflectieve Vraag formuleren
 • Oriënteren op de Reflectieve Dialoog
 • Ideeën voor implementatie van het Flitsbezoek Het met goed resultaat afsluiten van deze training geeft recht op een certificaat ”Flitsbezoeken”

Voor het behalen van het certificaat wordt een aanwezigheidsverplichting van 100 % gehanteerd, daarnaast is er de verplichting tot het inbrengen van observaties en reflectieve vragen.

Opbrengst

Als je de training hebt afgerond, ben je in staat om:

 • Snel goed op de hoogte te zijn van de kwaliteit van de lessen in uw school;
 • In korte tijd veel leraren het gevoel geven dat wat zij doen, ertoe doet;
 • Zonder beoordelend te zijn, sturing te geven aan onderwijsinhoud;
 • Een reflectief klimaat te creëren in school, waarbij het gewoon wordt om na te denken over professioneel handelen;
 • Zonder oordeel de juiste vragen te stellen, vanuit gelijkwaardigheid
 • Leraren krachtig te maken op school.

Doelgroep

Leidinggevenden of mensen met leidinggevende taken in het primair en voortgezet onderwijs: (adjunct)directeuren, Intern begeleiders en/of bouwcoördinatoren.

Adviseurs

Agenda