Aanbod

Dyslexiezorg: onderzoek en behandeling

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Sinds 1 januari 2015 vergoedt de gemeente de dyslexiezorg. Gespecialiseerde psychologen en orthopedagogen van RPCZ kunnen deze zorg uitvoeren. Hiervoor heeft RPCZ zich aangesloten bij Onderwijszorg Nederland, een coöperatie van een aantal onderwijsadviesbureaus. 

Doel

Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen en/of schrijven op woordniveau. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties flink belemmeren. Bij een vroegtijdige diagnose en eventuele behandeling kunnen leerlingen vaak een aanvaardbaar niveau van lezen, spellen en schrijven bereiken.

Intake en onderzoek

Voorafgaand aan het dyslexieonderzoek, vindt een intakegesprek met ouder(s) en kindplaats. Het onderzoek zelf bestaat uit:

 • Een diagnostisch onderzoek naar spelling en lezen
 • Een intelligentieonderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee dagdelen. Het onderzoek vindt plaats op de volgende locatie:

 • Voor kinderen uit de regio’s Walcheren, De Bevelanden en Schouwen-Duiveland: op het RPCZ-kantoor te Goes.
 • Voor kinderen uit de regio Zeeuws-Vlaanderen: op een locatie in Terneuzen.
 • Voor kinderen uit de regio Tholen: op een locatie in Tholen.
 • Voor kinderen uit de regio Tilburg: op de school van het kind.

Na afloop van het onderzoek maken wij een afspraak met de ouders om de onderzoeksresultaten mondeling toe te lichten. In de meeste gevallen ontvangen de ouder eerst een verslag van het onderzoek en indien er sprake is van dyslexie, ook een dyslexie-verklaring. Op basis van deze verklaring kunnen er op school speciale maatregelen worden genomen. Een leerling kan dan bijvoorbeeld voor sommige opdrachten meer tijd krijgen, of mag gebruik maken van digitale hulpmiddelen.

Dyslexiebehandeling

Als uit het dyslexieonderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, komt een kind in aanmerking voor behandeling. Enkele belangrijke punten van de behandeling zijn:

 • Naar aanleiding van het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Dit plan vormt de leidraad voor de behandeling.
 • Behandeling vindt zo dicht mogelijk bij de school van het kind plaats.
 • De behandelperiode duurt in het algemeen een half jaar tot maximaal anderhalf jaar.
 • De leerling krijgt wekelijks 45 minuten individuele begeleiding.
 • Tijdens de behandeling zijn verschillende evaluatie- en toets momenten ingepland om de vooruitgang goed te kunnen volgen.
 • We hechten veel waarde aan de samenwerking met ouders en met de school. Ouders zijn echter verantwoordelijk voor het maken van huiswerk.

Kwaliteit gegarandeerd

RPCZ beschikt over het Keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie Dit keurmerk garandeert dat RPCZ voldoet aan alle landelijke eisen die in het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling zijn gesteld.

Klanttevredenheid

Wij willen graag de kwaliteit van onze behandelingen hooghouden. Daarbij is het voor ons van groot belang dat onze cliënten tevreden zijn. Na afronding van de behandeling ontvangen de ouders een online vragenlijst. Wij gebruiken de resultaten van deze vragenlijsten om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Meer informatie?

Neem telefonisch contact met ons op via 0118-480 910 of mail ons: dyslexie@rpcz.nl

Adviseurs

Nieuws

Downloads